/ / /
پرستو سیر
تور آنتالیا ویژه ۱۱ آبان ۹۷

تور آنتالیا ویژه ۱۱ آبان ۹۷

پرستو سیر

مقصد مدت اقامت قیمت از
آنتالیا ۶ شب ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت افزایش قیمت توضیحات
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ---

برنامه سفر

۰۴:۰۰ تهران
۷ ساعت ۳۰ دقیقه
۱ توقف اسپارتا
۰۸:۰۰ آنتالیا
سان اکسپرس
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۰۴:۰۰
امام خمینی
۱۰:۰۰
سلیمان دمیرل اسپارتا
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۱ ساعت
توقف در فرودگاه سلیمان دمیرل اسپارتا
۱ ساعت
اتوبوس
۳ ساعت
۰۵:۰۰
اسپارتا
۰۸:۰۰
آنتالیا
۳ ساعت
۶ شب
اقامت در آنتالیا
۶ شب
۶ شب
اقامت در آنتالیا
۶ شب
۱۶:۰۰ آنتالیا
۷ ساعت ۳۰ دقیقه
۱ توقف اسپارتا
۰۲:۰۰ تهران
اتوبوس
۳ ساعت
۱۶:۰۰
آنتالیا
۱۹:۰۰
اسپارتا
۳ ساعت
۱ ساعت
توقف در فرودگاه سلیمان دمیرل اسپارتا
۱ ساعت
سان اکسپرس
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۱۹:۰۰
سلیمان دمیرل اسپارتا
۰۲:۰۰
امام خمینی
۳ ساعت ۳۰ دقیقه

جدول قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Hadrianus
ALL

۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Armas Gul Beach
ALL

۴,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Cender
ALL

۴,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK
U.All

۴,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Club Sera
U.All

۴,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Sherwood Dreams
U.All

۴,۷۱۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Orange County
ALL

۵,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Belconti
U.All

۵,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Fame Residence
U.All

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes
U.All

۵,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Adalya Elite Lara
U.All

۵,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Kaya Belek
U.All

۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
U.All

۵,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Club Falcon
ALL

۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Rixos Downtown
ALL

۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara
U.All

۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Bellis Deluxe
U.All

۶,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Baia Lara
U.All

۶,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Royal Seginus
U.All

۶,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Delphin Diva
U.All

۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Spice
U.All

۶,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Papillon Ayscha
U.All

۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Delphin BE Grand
U.All

۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate
U.All

۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Delphin Palace
U.All

۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek
U.All

۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial
U.All

۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Barut Lara
U.All

۷,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۳۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Rixos Premium
U.All

۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Calista Luxury
U.All

۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Cornelia Diamond
U.All

۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات آژانس

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترنسفر فرودگاهی
  • تور لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر هوایی - سان اکسپرس
تاریخ ۱۱ آبان ۹۷ الی ۱۷ آبان ۹۷
توضيحات نرخ کودک زیر 2سال 290.000 تومان میباشد.
شماره تماس جهت پشتیبانی 09120404852

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظرپرسش و پاسخ