/ / /
سلام پرواز
تور آنتالیا ۵ مرداد ۹۷

تور آنتالیا ۵ مرداد ۹۷

سلام پرواز

مقصد مدت اقامت قیمت از
آنتالیا ۶ شب ۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت افزایش قیمت توضیحات
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ---

برنامه سفر

۰۳:۰۰ تهران
۸ ساعت ۱۰ دقیقه
۱ توقف اسپارتا
۰۶:۰۰ آنتالیا
کیش ایر
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۰۳:۰۰
امام خمینی
۰۶:۳۰
سلیمان دمیرل اسپارتا
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۴۰ دقیقه
توقف در فرودگاه سلیمان دمیرل اسپارتا
۴۰ دقیقه
اتوبوس
۴ ساعت
۰۲:۰۰
اسپارتا
۰۶:۰۰
آنتالیا
۴ ساعت
۶ شب
اقامت در آنتالیا
۶ شب
۶ شب
اقامت در آنتالیا
۶ شب
۱۹:۰۰ آنتالیا
۸ ساعت ۱۰ دقیقه
۱ توقف اسپارتا
۱۰:۰۰ تهران
اتوبوس
۴ ساعت
۱۹:۰۰
آنتالیا
۲۳:۰۰
اسپارتا
۴ ساعت
۴۰ دقیقه
توقف در فرودگاه سلیمان دمیرل اسپارتا
۴۰ دقیقه
کیش ایر
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۰۶:۳۰
سلیمان دمیرل اسپارتا
۱۰:۰۰
امام خمینی
۳ ساعت ۳۰ دقیقه

جدول قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Ikon
ALL

۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Cender
ALL

۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Lara Hadrianus
ALL

۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Asel
ALL

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Palmet
U.All

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Nazar Beach
ALL

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Side
U.All

۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Maya World Imperial Kemer
ALL

۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Maya World Belek
ALL

۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Viking Star
U.All

۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Grand Ring
ALL

۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK
ALL

۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Catamaran Resort
U.All

۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Grand Park Lara
U.All

۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان NaN NaN ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان 5 pax

Throne Seagate
U.All

۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Imperial Sunland
U.All

۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Armas
U.All

۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
U.All

۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Kervansaray Kundu
U.All

۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Grand Park Lara
U.All

۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان NaN NaN ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان 4 pax

Max Holiday
ALL

۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Club Sera
ALL

۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara
U.All

۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان NaN ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Amara Prestige
U.All

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Grand Park Lara
U.All

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Kirman Belazur
U.All

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Orange County
U.All

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Kaya Belek
U.All

۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Rixos Downtown
ALL

۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Karmir
U.All

۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Sherwood Dreams
U.All

۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Trendy Lara
U.All

۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Miracle
U.All

۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Delphin Palace
U.All

۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes
U.All

۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Spice
U.All

۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Royal Wings
U.All

۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Royal Holiday Palace
U.All

۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Royal Seginus
U.All

۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Susesi
U.All

۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara
U.All

۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Ela Quality
U.All

۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek
U.All

۱۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate
U.All

۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات آژانس

  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اقامت در هتل با صبحانه، ناهار ، شام
  • ترنسفر فرودگاهی
  • تور لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
  • کارت ملی

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر هوایی - کیش ایر
تاریخ ۵ مرداد ۹۷ الی ۱۱ مرداد ۹۷
توضيحات نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان میباشد.

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظرپرسش و پاسخ