/ / /
سلام پرواز
تور آنتالیا ۴ خرداد

تور آنتالیا ۴ خرداد

سلام پرواز

مقصد مدت اقامت قیمت از
آنتالیا ۶ شب ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - سان اکسپرس

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت افزایش قیمت توضیحات
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ---

برنامه سفر

۰۱:۱۵ تهران
۵ ساعت ۴۰ دقیقه
۱ توقف آدانا
۰۸:۰۰ آنتالیا
سان اکسپرس
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۰۱:۱۵
امام خمینی
۰۴:۳۰
شاکرپاشا آدانا
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۴۰ دقیقه
توقف در فرودگاه شاکرپاشا آدانا
۴۰ دقیقه
سان اکسپرس
۱ ساعت ۳۰ دقیقه
۰۶:۱۰
شاکرپاشا آدانا
۰۸:۰۰
آنتالیا
۱ ساعت ۳۰ دقیقه
۶ شب
اقامت در آنتالیا
۶ شب
۶ شب
اقامت در آنتالیا
۶ شب
۱۹:۱۵ آنتالیا
۲۵ ساعت ۴۰ دقیقه
۱ توقف آدانا
۲۲:۳۵ تهران
سان اکسپرس
۲۱ ساعت ۳۰ دقیقه
۱۹:۱۵
آنتالیا
۰۱:۳۰
شاکرپاشا آدانا
۲۱ ساعت ۳۰ دقیقه
۴۰ دقیقه
توقف در فرودگاه شاکرپاشا آدانا
۴۰ دقیقه
سان اکسپرس
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۱۹:۰۵
شاکرپاشا آدانا
۲۲:۳۵
مهرآباد
۳ ساعت ۳۰ دقیقه

جدول قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Himeros Beach
ALL

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Tokay
ALL

۳,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Lara Hadrianus
ALL

۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Nazar Beach
ALL

۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Palmet
ALL

۳,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Cender
ALL

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara
U.All

۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Rixos Downtown
B.B

۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
U.All

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Belconti
U.All

۴,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Dreams
U.All

۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Orange County
U.All

۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Amara Prestige
U.All

۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Kaya Belek
U.All

۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes
U.All

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Delphin Palace
U.All

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara
U.All

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Adalya
U.All

۵,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Ela Quality
U.All

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Delphin Diva
U.All

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Papillon Ayscha
U.All

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Spice
U.All

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate
U.All

۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Amara Dolce Vita
U.All

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Gloria Verde
U.All

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial
U.All

۶,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۹,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Voyage Belek
U.All

۷,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۹,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Cornelia Diamond
U.All

۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Bellis Deluxe
U.All

۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Gloria Golf Resort
U.All

۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Gloria Serenity
U.All

۸,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

Barut Arum
U.All

۸,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • ترنسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

 • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت ملی

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر هوایی - سان اکسپرس
تاریخ ۴ خرداد ۹۷ الی ۱۰ خرداد ۹۷
توضيحات

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر • اطلاعات تماس

   • آژانس
   • آدرس
    تهران،خیابان میرداماد،نرسیده به میدان محسنی(غرب به شرق)،پلاک ۱۱۰ ،طبقه ۲ ،واحد ۴