تور دبی 10 آذر تا 4 دی 96

مقصد دبی
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
قیمت از 1.199.000 تومان
ایرلاین ایرعربیا

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ 96.750-3

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Phoenix
H.B

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Signature Inn
H.B

۱,۳۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان DLX.R-ONLY 10DEC-23DEC

Dubai Plam
H.B

۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

City Star
H.B

۱,۳۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Fortune Pearl
H.B

۱,۳۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Mayfair
B.B

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Claridge
H.B

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان CLASSIC.R

Orchid
H.B

۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

St. George
H.B

۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Abjar Grand
H.B

۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Delmon Palace
H.B

۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Fortune Grand
H.B

۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Nihal
H.B

۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Sun & Sands
H.B

۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Delmon
H.B

۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Summit
H.B

۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان EX.HALLMARK

Landmark Riqqa
H.B

۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Moscow
B.B

۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Central
H.B

۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان DLX.R

Nihal Palace
H.B

۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان 6DEC-18DEC

Sun & Sky Al Rigga
H.B

۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Avenue
H.B

۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان PERMIUM.R

Asiana
B.B

۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان SUPERIOR ROOM

Rove City Centre
B.B

۱,۶۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۲۷۹,۰۰۰ تومان ------------- ۹۹۹,۰۰۰ تومان DOUBLE.R

City Season Towers (Bur Dubai)
B.B

۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان ------------- ۹۹۹,۰۰۰ تومان PERMIUM.R

Gloria
B.B

۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان DELUXE SUITE-ONLY6DEC-21DEC

Copthorne
H.B

۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان 6DEC-21DEC-SUPERIOR CITY VIEW ROOM

Suba
H.B

۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

AVANI Deira
B.B

۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان AVANI ROOM-ONLY 6DEC-18DEC

Towers Rotana
B.B

۱,۷۷۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان CLASSIC.R

Millennium Plaza
B.B

۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۹,۰۰۰ تومان ------------- ۹۹۹,۰۰۰ تومان SUPERIOR.R

Hyatt Place
H.B

۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ALRIQA-KING OR TWIN

Hyatt Place
H.B

۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان BANIYAS

Sheraton Creek
B.B

۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان CLASSIC CITY VIEW ROOM

Media Rotana Al Barsha
B.B

۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان CLASSIC.R

Hyatt Regency
B.B

۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان KING.R

Millennium Plaza
B.B

۱,۹۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان PERMIUM.R

Hyatt Regency Creek
B.B

۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان REGENCY KING/TWIN

Rose Rayhaan
B.B

۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۱۷۸۹۰۰۰DLX ۹۹۹,۰۰۰ تومان ONLY 10DEC-21DEC-C.R

Nassima Royal
B.B

۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۳,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Radisson Royal
B.B

۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان SUPERIOR.R

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - ایرعربیا
تاریخ ۱۰ آذر ۹۶ الی ۴ دی ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس
توضيحات ONLY 6DEC&7DEC PAKG +150.000 T
مالیات هتل 3*(10)،4*(15) و 5*(20) درهم هر شب بوده و به عهده مسافر می باشد.در صورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ 300.000 تومان به بلیط INF اضافه می گردد.
نرخ ویزای عادی 340.000 تومان می باشد.هتل سیتی استار کودک بالای 3سال با تخت محاسبه می گردد.نرخ کودک بدون تخت 999.000 تومان می باشد.
نرخ بلیط INF پرواز ایرعربیا 350.000 تومان می باشد.
مالیات هتل 3*(10)،4*(15) و 5*(20) درهم هر شب بوده و به عهده مسافر می باشد.در صورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ 300.000 تومان به بلیط INF اضافه می گردد.
نرخ ویزای عادی 340.000 تومان می باشد.هتل سیتی استار کودک بالای 3سال با تخت محاسبه می گردد.نرخ کودک بدون تخت 999.000 تومان می باشد.
نرخ بلیط INF پرواز ایرعربیا 350.000 تومان می باشد.
در صورت درخواست پرواز ایران ایر و ماهان با کانتر مربوطه هماهنگ کنید
هتل Lotus دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

هتل W Al Habtoor City دبی


دبی
شروع قیمت از : ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Media Rotana Al Barsha دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان

هتل Summit دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Sun & Sands دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان

هتل City King دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۷۷۵,۰۰۰ تومان

هتل Novotel دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

هتل St. George دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان

هتل Crowne Plaza دیره دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Gulf Star دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر