تور مشهد ویژه نوروز 97

مقصد مشهد
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
قیمت از 675.000 تومان
ایرلاین زاگرس

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

۰۲۱-۸۶۰۲۷۹۹۰

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۳

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

خیر اندیش
هتل آپارتمان F.B

۶۷۵,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

خیر اندیش
هتل آپارتمان F.B

۶۹۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فروردین

خیر اندیش
هتل آپارتمان F.B

۷۰۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

سفرا
هتل آپارتمان F.B

۷۳۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

طاها
هتل آپارتمان F.B

۷۳۵,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

خیر اندیش
هتل آپارتمان F.B

۷۴۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فروردین

سفرا
هتل آپارتمان F.B

۷۶۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

طاها
هتل آپارتمان F.B

۷۶۵,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

کارن
F.B

۷۶۵,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

سفرا
هتل آپارتمان F.B

۷۸۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

طاها
هتل آپارتمان F.B

۷۸۵,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

سقا
F.B

۷۸۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

کارن
F.B

۸۰۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

سقا
F.B

۸۱۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

کارن
F.B

۸۱۵,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

سقا
F.B

۸۳۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

عرش
F.B

۸۴۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

سفرا
هتل آپارتمان F.B

۸۵۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1فروردین

حلما
F.B

۸۵۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

طاها
هتل آپارتمان F.B

۸۵۵,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفند و1فروردین

عرش
F.B

۸۷۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

پارمیدا
F.B

۸۷۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

حلما
F.B

۸۸۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

کارن
F.B

۸۸۵,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29اسفندو1 فرورودین

عرش
F.B

۸۹۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

سقا
F.B

۹۰۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1فروردین

پارمیدا
F.B

۹۰۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

پارمیدا
F.B

۹۱۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

حلما
F.B

۹۲۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

عرش
F.B

۹۶۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

پارمیدا
F.B

۹۸۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

حلما
F.B

۹۹۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

کیانا
F.B

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

قصر بین الملل
B.B

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

کیانا
F.B

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

قصر بین الملل
B.B

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

کیانا
F.B

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

قصر بین الملل
B.B

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

قصر بین الملل
B.B

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

جواد
F.B

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت4و5و6فرورودین

کیانا
F.B

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

سی نور
B.B

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6فرورودین

جواد
F.B

۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

جواد
F.B

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

سی نور
B.B

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

سی نور
B.B

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

جواد
F.B

۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

سی نور
B.B

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

قصر طلایی
B.B

۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

قصر نوین
هتل آپارتمان F.B

۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

قصر طلایی
B.B

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

درویشی
B.B

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:4و5و6 فرورودین

درویشی
B.B

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:9و10 فرورودین

درویشی
B.B

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:2و3 فرورودین

قصر طلایی
B.B

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

درویشی
B.B

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان - - - تاریخ رفت:29 اسفندو1 فرورودین

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - زاگرس
تاریخ ۲۹ اسفند ۹۶ الی ۱۳ فروردین ۹۷
مدارک لازم کارت ملی
شناسنامه
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت-اقامت
توضيحات قیمت ها به تومان می باشد.
برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود
خروجی های آخر هفته پنجشنبه،جمعه،شنبه با افزایش نرخ می باشد.(با کانتر مربوطه هماهنگ های لازم انجام شود)
تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
هتل رضویه مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۵۳۵,۰۰۰ تومان

هتل مشهد مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۶۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آتی مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل دیپلمات مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۶۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان حیات شرق مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسه مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۳۷۵,۰۰۰ تومان

هتل زیتون مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل تهران مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۴۷۰,۰۰۰ تومان

هتل الماس مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۵۴۵,۰۰۰ تومان

هتل کارن مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۴۱۵,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر