تور گرجستان تفلیس ویژه نوروز 97

مقصد تفلیس
مدت اقامت 5 شب و 6 روز
قیمت از 1.650.000 تومان
ایرلاین زاگرس

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ پکیج در این تاریخ 200.000 تومان کاهش نرخ دارد
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ پکیج در این تاریخ 200.000 تومان کاهش نرخ دارد
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ پکیج در این تاریخ 400.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ پکیج در این تاریخ 400.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ پکیج در این تاریخ 400.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ پکیج در این تاریخ 400.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ پکیج در این تاریخ 400.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ پکیج در این تاریخ 400.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ پکیج در این تاریخ 400.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ پکیج در این تاریخ 200.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ پکیج در این تاریخ 200.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ پکیج در این تاریخ 200.000+ تومان افزایش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ پکیج در این تاریخ 200.000 تومان کاهش نرخ دارد
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ پکیج در این تاریخ 200.000 تومان کاهش نرخ دارد

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Paris
B.B

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان 10 دقیقه تا مرکز شهر

Lords
B.B

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان 10 دقیقه تا مرکز شهر

Gremi
B.B

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Vanilla Sky Georgia
B.B

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

English Home
B.B

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Beaumonde Garden
B.B

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Iveria Inn
B.B

۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Urban Boutique
B.B

۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Rogalux
B.B

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان 5 دقیقه تا مرکز شهر

Vedzisi
B.B

۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Dolabauri
B.B

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Betlem
B.B

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Primavera
B.B

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Ameri Plaza
B.B

۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Coral Boutique
B.B

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Vere Palace
B.B

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Cron Palace
B.B

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Wine Palace
B.B

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Grako Metekhi
B.B

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Astoria
B.B

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان 15 دقیقه تا مرکز شهر

Tbilisi Inn
B.B

۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

City Center
B.B

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Preference Hualing
B.B

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان 15 دقیقه تا مرکز شهر

Ambassadori
B.B

۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان N/A ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

Holiday Inn
B.B

۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

The Biltmore
B.B

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان N/A ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان مرکز شهر

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - زاگرس
تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ الی ۱۵ فروردین ۹۷
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی- لیدر فارسی زبان- اقامت در هتل همراه با صبحانه- بیمه مسافرتی

توضيحات حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر بوده.
پرداخت 50 % از مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است.
پرواز چاتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت میگردد
پشتیبانی: 09364781644
هتل Garden تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۷۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Coral Boutique تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Betlem تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۸۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Primavera تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۸۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Iveria Inn تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۸۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Preference Hualing تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Beaumonde Garden تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۸۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Holiday Inn تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل Vedzisi تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۹۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Tbilisi Inn تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر