یزد

معرفی

کد فرودگاه AZD
وب سایت https://yazd.airport.ir/
سایت برنامه پرواز

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی