گوآ
/ /
آبشارهای دودهساگار گوآ
آبشارهای دودهساگار گوآ

آبشارهای دودهساگار گوآ

معرفی

ساعت کاری
وب سایت http://www.goatourism.gov.in/component/content/article/40
آدرس Sonaulim, Goa ۴۰۳۴۱۰, India

آبشارهای دودهساگار (به معنای دریای شیر) یک آبشار چهار سویه در رودخانه ماندووی در ایالت گوآ، در 60 کیلومتری پاناجی، از مسیر راه آهن در 46 کیلومتری شرق مادگائون و هشتاد کیلومتری بِلگاوی قرار دارد. آبشارهای دودهساگار با 310 متر ارتفاع و پهنای حدود 30 متر از مرتفع‌ترین آبشارهای هند هستند.

این آبشار در منطقه حفاظت شده ماهاویر در پارک ملی مولم بین پلکان‌های طبیعی قاتز (مسیرهای پلکانی که به ساحل یا رودخانه منتهی می‌شوند) قرار دارند و در میان یک جنگل برگریز با تنوع زیستی بسیار بالا قرار دارد. آبشار‌ها در فصل‌های خشک جلوه خاصی ندارند. اما در فصل بارش‌های موسمی وقتی که باران آبشار را سیراب می‌کند، سقوط حجم عظیم آب صحنه‌های بدیعی را خلق می‌کند.

بخش‌های زیادی از مسیر کوهستانی دودهساگار به روی عموم بسته است. خط آهن دودهساگار رسماً بسته شده است اما مسیر منتهی به پای آبشارها کماکان اقبال عمومی فراوانی دارد.

برای رسیدن به این آبشار می‌توان از کولِم و از مسیر جیپ رو تا پائین آبشار یا از مسیر خط آهن، از ایستگاه سونائلیم به جاده مود رفت و پس از طی حدود 2 کیلومتر در جاده مود به آبشار رسید.

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی