پراگ

معرفی

کد فرودگاه PRG
وب سایت https://www.prg.aero/#/
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/prg

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی