ونیز

معرفی

کد فرودگاه VCE
وب سایت https://www.veniceairport.it/
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/vce

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی