مسکو
/ /
مراسم تعویض نگهبان روسیه
مراسم تعویض نگهبان روسیه

مراسم تعویض نگهبان روسیه

معرفی

ساعت کاری بین ماه‌های آوریل تا اکتبر
وب سایت
آدرس میدان سرخ و کاخ کرملین

اوایل سال 1918، وقتی رهبران اتحاد جماهیر شوروی از پتروگراد به کاخ کرملین در مسکو نقل مکان کردند، حفاظت از آنها به تفنگداران سرخ‌پوش لاتویایی (یک جمهوری در دریای بالتیک در شمال اروپا) تحت امر ساخلوی کرملین سپرده شد. در سپتامبر همان سال، تفنگداران لاتویایی به خط مقدم جنگ‌های داخلی فرستاده شدند و وظیفه حفاظت از کرملین به عهده دانشجویان دانشکده افسری اولین مدرسه نظامی مشترک WPKA  « تمام کمیته‌های اجرایی مرکزی روسی؛ ARCEC» گذاشته شد. در سال 1924، وظیفه دفاع از مقبره لنین یه این گروه سپرده شد.

مراسم تعویض گاردها با رقص و رژه اسب‌های زیبا و هماهنگ با یکدیگر با پاپوش‌های زرد براق روی سنگفرش‌های باستانی همراه است. قسمت دیگر برنامه برعهده مردان جوان خوش هیکل در لباس‌های شیک است. آنها با تفنگ‎های سرنیزه‌دار و شمشیرهای بلند رقص پایی هماهنگ و زیبا را اجرا می‌کنند. این مراسم تنها در ماه‌های گرم برگزار می‌شود.

این ایده برای تقویت اعتبار ارتش روسیه، جذب گردشگران بیشتر و نشان دادن اینکه روسیه از دوران کمونیسم عبور کرده، به شدت از سوی دولت پشتیبانی می‌شود. در دوران شوروی کمونیستی، گردشگران خارجی با ترس و وحشت به رژه ویژه مراسم تعویض نگهبان در مقابل مقبره لنین در میدان سرخ نگاه می‌کردند. این مکان به طور نمادین به عنوان شماره پست اول شناخته می‌شد. اما با توجه به تغییرات و تحولات سیاسی در روسیه، این معبد سوسیالیستی از داشتن نگهبان ویژه محروم شد. در روسیه امروز مراسم تعویض گارد در مقابل بنای یادبود سرباز گمنام مربوط به جنگ جهانی دوم برگزار می‌شود.

فاصله تا مکان های مهم

میدان سرخ ۰ کیلومتر
کاخ کرملین ۰ کیلومتر

نقد و بررسی