مارماریس
/ /
مقبره های سنگی لیکیه مارماریس
مقبره های سنگی لیکیه مارماریس

مقبره های سنگی لیکیه مارماریس

معرفی

ساعت کاری
وب سایت
آدرس دالیان

بازدید از مقبره‌های سنگی لیکیه یکی از واجبات گردشگری این کشور است. این مقبره ها از گذشته‌ها باز مانده‌اند اما مهم‌تر از این ظاهر و شکوه آنهاست که چشمانتان را خیره خواهد کرد، حتی اگر علاقه ای به تاریخ نداشته باشید! شهروندان لیکیه، یک امپراتوری کهن ساکن سواحل مدیترانه‌ای ترکیه این مقبره‌ها را در دل تپه‌ها و کوه‌ها ساخته‌اند تا آرامگاه ابدی اعضای برجسته جامعه باشند، کسانی که همراه با ارزشمندترین گنجینه‌هایشان دفن شده‌اند تا به جهان دیگر بروند. مقبره‌های مزین به نمادهای مقدس مردمان لیکیه، در نقاط مرتفع ساخته می‌شدند تا موجودات بالدار برای بردن آنها به جهان بالا راحت‌تر باشند.

متاسفانه، در طول تاریخ سارقین مقبره‌های زیادی را غارت کرده‌اند و روی آنها رنگ پاشیده‌اند. همچنین به دلائل امنیتی ورود به داخل برخی مقبره‌ها ممنوع است. با این حال این محدودیت چیزی از شکوه و جذابیت ظاهر آنها کم نمی کند.

مورخین معتقدند بیش از هزار مقبره مربوط به دوران لیکیه، خیلی پیشتر از دوران حکومت رومی‌ها و عثمانی‌ها، تا به امروز در ساحل مدیترانه‌ای ترکیه باقی مانده باشند.

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی