مارماریس

معرفی

ساعت کاری
وب سایت
آدرس شمال بندر مارماریس

مرکز تاریخی مارماریس در شمال بندر مارماریس از دو طرف در محاصره دریاست و در یک سو اسکله مخصوص کشتی‌های مسافربری و در سوی دیگر اسکله مخصوص قایق‌های یاکت قرار دارند. پیش از این قلعه تحت حفاظت یک قلعه کوچک بود، که بهترین دید را از دریا داشت زیرا در ارتفاعات بنا نشده بود. خیابان‌های پر پیچ و خم قدیمی در اطراف قلعه کشیده شده‌اند و یک مسجد خیلی بزرگ و یک بازار در همسایگی قلعه و چندین رستوران به ویژه رستوران‌های دریایی در اطراف قلعه قرار دارند. بهترین زمان در اینجا بعدازظهرهاست. بخش قدیمی از محوطه هتل با پای پیاده در یک گردشگاه و یا با تاکسی‌های dolmus از خیابان فروشگاه موازی با قلعه قابل دسترسی است.

کل شهر قدیمی روی یک تپه کوچک بنا شده و اطراف آن را پلکان‌، خانه‌های سفید کوچک و سایه روشن‌های متعدد فرا گرفته است. در این منطقه می‌توانید خانه‌های کوچک و خانه‌های قدیمی را بیابید که زیر انبوهی از بوته‌های گل پوشیده شده‌اند.

فاصله تا مکان های مهم

قلعه مارماریس کیلومتر

نقد و بررسی