لیسبون

معرفی

کد فرودگاه LIS
وب سایت https://www.aeroportolisboa.pt/pt
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/lis

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی