فوز ایگواسو

معرفی

کد فرودگاه IGU
وب سایت https://www.airportia.com/brazil/cataratas-international-airport
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/igu

فرودگاه بین‌المللی کاتاراکاس در اختیار فوز دو ایگوازو برزیل است. این نام به واسطه نام آبشار ایگواسو آورده شده است که امکان دسترسی به آبشارهای مجاور را نیز فراهم می کند. فرودگاه تا آبشار 12 کیلومتر فاصله دارد.

 

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی