فرانکفورت

معرفی

کد فرودگاه FRA
وب سایت https://www.frankfurt-airport.com/en.html
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/FRA

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی