ریودوژانیرو
/ /
ریودوژانیرو گالیائو
ریودوژانیرو گالیائو

فرودگاه ریودوژانیرو گالیائو

معرفی

کد فرودگاه GIG
وب سایت http://www.aeroportogaleao.net/en/
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/gig

این فرودگاه که بیشتر با نام اصلی خود فرودگاه بین‌المللی گالیائو مشهور است، فرودگاه اصلی ریو دوژانیرو برزیل محسوب می ‌شود. دومین فرودگاه بین‌المللی شلوغ کشور و وسیع ترین فرودگاه برزیل است.

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی