خاورمیانه
/
خاورمیانه

خاورمیانه


تورها

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از

تور شیراز ۵ خرداد ۹۷

همنواز آسمان آبی
هوایی - ایران ایر تور ۳ شب ۳۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۳ شب ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۴ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۶۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه ۴ خرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - کاسپین ۲ شب ۲۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۳ شب ۳۷۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۱ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۸۵,۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۳ شب ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر تور ۵ شب ۴۰۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کاسپین ۳ شب ۳۴۰٫۰۰۰ تومان

تور کوش آداسی ویژه ۱۱ خرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - اطلس گلوبال ۳ شب ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۶ خرداد

سرافراز گشت
هوایی - زاگرس ۲ شب ۲۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۰۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۳۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد زمینی ۴ خرداد

فرجام پرواز کیان
قطار ۳ شب ۱۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۵ خرداد

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۸۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۴ شب ۷۳۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۴ خرداد

سرافراز گشت
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۴ شب ۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آنادولو جت ۶ شب ۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۴ خرداد

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۸۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه تعطیلی

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۱۰ شب ۴۸۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۰۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آسمان ۳ شب ۴۳۰٫۰۰۰ تومان

تور شیراز ۲ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - کاسپین ۲ شب ۳۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۷ شب ۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۳ شب ۳۲۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۵ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - تابان ۲ شب ۳۱۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۴ شب ۵۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۴ شب ۳۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۷ شب ۴۸۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۴ شب ۳۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۰۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۸۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۹۵۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۴ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - آتا ۲ شب ۳۱۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۵ خرداد

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۴ شب ۳۹۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه ۱۴و۱۵ خرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - کاسپین ۲ شب ۵۶۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ترکیش ۴ شب ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر تور ۲ شب ۲۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۶ شب ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

تور استانبول ۱۱ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - ایران ایر ۷ شب ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۵ شب ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۱ خرداد

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۴ شب ۴۶۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۲۸۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - اطلس گلوبال ۱۰ شب ۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۴ خرداد ۹۷

همنواز آسمان آبی
هوایی - زاگرس ۴ شب ۳۹۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۵ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۸۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ویژه ۱۳و۱۴ خرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - زاگرس ۳ شب ۷۳۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۳۰٫۰۰۰ تومان

تور کوش آداسی ویژه ۱۸ خرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ویژه ۵ خرداد

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۴ شب ۲٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - سان اکسپرس ۶ شب ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هوایی - سپهران ۳ شب ۴۲۰٫۰۰۰ تومان

تور استانبول ۲ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - قشم ایر ۳ شب ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۳ شب ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۲۹۰٫۰۰۰ تومان

تور دبی

پرستو سیر
هوایی - ماهان ۳ شب ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۴ خرداد

فرجام پرواز کیان
هوایی - زاگرس ۴ شب ۴۱۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۳ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - کاسپین ۲ شب ۳۲۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۸۵٫۰۰۰ تومان

تور شیراز زمینی ۲ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
قطار ۲ شب ۲۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایرعربیا ۳ شب ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان

تور چابهار

فرجام پرواز کیان
هوایی - کاسپین ۲ شب ۶۷۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه ۵ خرداد ۹۷

همنواز آسمان آبی
هوایی - ایران ایر تور ۲ شب ۲۹۰٫۰۰۰ تومان

تور قشم ۵ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - سپهران ۲ شب ۴۶۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - امارات ۳ شب ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۶ خرداد

فرجام پرواز کیان
هوایی - کاسپین ۳ شب ۳۳۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۴ شب ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ویژه ۵و۶ خرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ویژه ۱ خرداد

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۴ شب ۴۳۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۳ شب ۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۲۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۴۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه ۶ خرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - کاسپین ۲ شب ۲۵۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۳ شب ۴۷۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۱ خرداد

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۳۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۳ شب ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

تور دبی ۶ خرداد

آرشین پرواز
هوایی - ماهان ۳ شب ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد

آرتین رایا
هوایی - ایران ایر تور ۴ شب ۴۰۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۱۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۴ شب ۴۶۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۹۰٫۰۰۰ تومان

تور قشم ویژه ۳ خرداد

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۴ شب ۴۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر تور ۳ شب ۳۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۳ شب ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

تور استانبول ۲ و ۴ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - ایران ایر ۵ شب ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۱ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۴۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه ۵ خرداد ۹۷

همنواز آسمان آبی
هوایی - کاسپین ۳ شب ۳۲۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کاسپین ۴ شب ۳۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۶ شب ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۷۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۴ شب ۱۴۱۰۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۵ شب ۸۱۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳ خرداد

فرجام پرواز کیان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۸۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۶ خرداد

آسمان سپید
هوایی - کیش ایر ۴ شب ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

تور دبی

پرستو سیر
هوایی - امارات ۳ شب ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۰۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۴ خرداد

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۴ شب ۳۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۳ شب ۳۱۰٫۰۰۰ تومان

تور دبی

آرتین رایا
هوایی - ایرعربیا ۲ شب ۱٫۲۷۷٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۲ خرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - کاسپین ۲ شب ۳۵۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش

آرتین رایا
هوایی - کیش ایر ۴ شب ۴۲۰٫۰۰۰ تومان

تور کوش آداسی ۴ خرداد

آرسان سیر آسیا
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۱۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۲ شب ۳۱۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۶۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ترکیش ۴ شب ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۴ شب ۸۹۹٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳ خرداد

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۴۰٫۰۰۰ تومان

تور قشم ۴ خرداد

آسمان سپید
هوایی - سپهران ۴ شب ۴۸۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
قطار ۳ شب ۲۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - سپهران ۳ شب ۴۵۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر تور ۴ شب ۴۹۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲ خرداد

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳ خرداد

آسمان سپید
هوایی - کیش ایر ۳ شب ۳۸۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۵ شب ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان

معرفی خاورمیانه

جاذبه ها

مطالب

جاذبه های گردشگری چابهار
این شهر جنوبی به دلیل داشتن آب و هوای مطبوع حتی در فصل تابستان در هر زمانی از سال پذیرای گردشگران است...
چرا ازمیر را مروارید دریای اژه می نامند؟
ازمیر سومین شهر بزرگ کشور ترکیه است که هرکس بخواهد خود را گردشگری فرهنگی بنامد تور این شهر را انتخاب می‌کند...
بهترین نقاط دبی برای دیدارهای دوستانه
اگر به دبی سفر کنید درمی‌یابید که دبی و جاذبه­‌های گردشگری آن بهترین جا برای سپری کردن زمان با دوستان است...
الهام گرفتن از آنکارا برای دکوراسیون خانه
در اینجا قصد معرفی مکان­­‌های بی‌نظیر شهر آنکارا را داریم که کالاهایی مفید برای تزئین و دکوراسیون خانه شما دارند...
بهترین میان‌وعده‌ها در ساحل بدروم
یکی از بهترین راه‌­ها برای تجدید قوا و لذت بردن از جاذبه­‌های گردشگری بدروم صرف یک میان وعده خوشمزه می­‌باشد...

محله ها

مرکزی

مرکزی

میدان آزادی

میدان آزادی

میدان امام خمینی

میدان امام خمینی

بلوار فرودگاه

بلوار فرودگاه

خیابان دکتر شاهچراغی

خیابان دکتر شاهچراغی

بزرگراه فرودگاه

بزرگراه فرودگاه

دیرستان

دیرستان

بلوار امام خمینی

بلوار امام خمینی

بلوار شهید خلبان بابایی

بلوار شهید خلبان بابایی

جاده فرودگاه

جاده فرودگاه

شهر فرودگاهی امام خمینی

شهر فرودگاهی امام خمینی

کنارک

کنارک

بلوار ولایت

بلوار ولایت

باکرکوی

باکرکوی

باکرکوی یک محله، حوزه شهری (بلدیه) و منطقه ای در سمت اروپایی استانبول است. این منطقه پرجمعیت با بافت مسکونی به طبقه مرفه استانبول تعلق دارد. حوزه شهری باکرکوی از سه منطقه دیگر این بخش وسیع‌تر است و چند محله دیگر مانند Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy را نیز شامل می شود. باکرکوی بین بزرگراه D-100 (معروف به E-5) و ساحل دریای مرمره قرار دارد. بیمارستان روانی بزرگ، "بیمارستان تخصصی اعصاب و روان Bakırköy " و مراکز اقتصادی و خرید مهم از دیگر شاخصه های این منطقه محسوب می‌شوند.


باکرکوی  با یک محله عظیم خرید ( که میزبان برندهای مشهوری مثل مرکز خرید Carousel است)، چند سینما و کافه و همینطور تبدیل چند خیابان به مراکز خرید پیاده‌رو ، یکی از قطب‌های تجاری مهم استانبول محسوب می‌شود.


دسترسی به این منطقه با وسائل حمل و نقل عمومی آسان است؛ تاکسی‌های اشتراکی (به ترکی دلموش؛ مینی‌وَن هائی که در مسیرهای مشخص مسافر سوار می‌کنند). به بی‌اوغلو در تمام طول شب یافت می‌شوند؛ خط اتوبوس به مقصد Mecidiyeköy دائر است (هر چند، استفاده از اتوبوس در جاده D-100  چندان مطلوب نیست: یک سرویس قایق، مسافران را به Kadıköy و Bostancı در بخش آسیائی شهر و همینطور جزائر (به ترکی Adalar) می‌برد: همچنین راه‌آهن سبک از فرودگاه به آکسارای از اینجا رد می‌شود. بعلاوه، یک ایستگاه راه آهن برون‌شهری بین Sirkeci و Halkalı نیز وجود دارد.

Sanayi

Sanayi

مرادپاشا

مرادپاشا

بالیک حصار

بالیک حصار

Dokuz Eylul

Dokuz Eylul

جمهوریت

جمهوریت

چونور

چونور

میلاس

میلاس

اژه

اژه

سیهان

سیهان

قرهود

قرهود

مصدر

مصدر

شارجه

شارجه

خیابان سلطان قابوس

خیابان سلطان قابوس

راس ابو عبود

راس ابو عبود

فروانیه

فروانیه

قاضی پاشا

قاضی پاشا

احمد یسوی

احمد یسوی

بیوک کایاسیک

بیوک کایاسیک

جمیرا

جمیرا

بر دبی

بر دبی

جبل علی

جبل علی

دبی مارینا

دبی مارینا

دیره

دیره

بستکیه

بستکیه

رقه

رقه

مدینه جمیرا

مدینه جمیرا

پالم جمیرا

پالم جمیرا

خیابان شیخ زائد

خیابان شیخ زائد

البرشا

البرشا

کرید

کرید

بلک

بلک

سیده

سیده

لارا

لارا

کمر

کمر

بشیکتاش

بشیکتاش

بشیکتاش منطقه‌ای در ساحل اروپائی تنگه بسفر (Bosphorus ) در استانبول است. این منطقه از شمال با نواحی ساری‌یر و شیشلی، از غرب با  Kağıthane و شیشلی، از جنوب با بی‌اوغلو، و از شرق با بسفر هم‌مرز است. روبروی بشیکتاش در آن سوی بسفر منطقه شهری Üsküdar قرار دارد.


از کاخ دلمه‌باغچه در جنوب گرفته  تا محله تاریخی Bebek در شمال، بشیکتاش مرکز برخی از جاذبه های گردشگری نیمه اروپایی تنگه بسفر است. بعلاوه محله‌های غالباً گران و متعلق به طبقه متوسط رو به بالای بخش اروپائی تنگه بسفر  مانند لونت (سفیر بزرگترین آسمانخراش تکمیل شده ترکیه) و Etiler (مرکز رستوران‌ها و کافه‌ها) نیز در بشیکتاش قرار دارند.


 Yildis (کاخ و پارک ملی Yildis)، و Kuruçeşme (سالن موسیقی فضای باز ترکسل)، Ortaköy (مسجد Ortaköy، رستوران‌ها و کافه های معروف)، و Arnavutköy (کالج رابرت، قدیمی ترین کالج خارجی آمریکا، عمارت‌های چوبی عثمانی و غذای دریائی) از دیگر بخشهای مشهور بشیکتاش هستند.


موزه دریائی مشهور بشیکتاش همراه با مقبره بارباروس خیرالدین پاشا در اطراف میدان بشیکتاش، نزدیک به دریا واقع شده‌اند، بعلاوه شما می‌توانید در تور استانبول خود از کاخ  Ciragan نیز بازدید بکنید و یا بلوار بارباروس را به سمت شمال بروید و از اثر مشهور تاریخی کاخ Yildiz و طبیعت بکر پارک ملی Yildiz دیدن کنید.

لونت

لونت

Levent یکی از مراکز تجاری اصلی استانبول، در بخش اروپائی شهر، شمال شاخ زرین، ساحل غربی تنگه بسفر قرار دارد و بخشی از حوزه شهری بشیکتاش محسوب می‌شود.


Levent میزبان صفیر، بلندترین آسمانخراش کامل ترکیه با 54 طبقه و 238 متر ارتفاع (261 متر با نوک مخروطی آن) است. ایستگاه‌های Gayrettepe، Levent و 4 خط M2 مترو استانبول در خدمت منطقه تجاری Levent  و محله‌های مجاور آن هستند.


مراکز خرید Akmerkez، کانیون، متروسیتی و اوزدیلِک پارک در لونت قرار دارند.

نیشانتاشی

نیشانتاشی

نیشانتاشی بخشی از ناحیه شیشلی در نیمه اروپائی استانبول است. این بخش از چهار محله Teşvikiye, Maçka, Osmanbey و Pangaltı تشکیل شده است که با مراکز خرید محبوب و مجتمع های مسکونی مجلل از گران‌ترین محله‌های بخش اروپائی استانبول هستند. مراکز مد، فروشگاه‌های بزرگ، کافه‌ها و رستوران‌های خوبی در این منطقه قرار دارند. خیابان عبدی ایپک‌چی، گران‌ترین خیابان خرید از لحاظ قیمت اجاره بها از محله‌های Maçka و Teşvikiye آغاز می شود و تا مرکز نیشانتاشی ادامه می‌یابد.


در خیابان Teşvikiye (تشویقیه) که از Maçka به Valikonağı می‌رود، برندهائی مثل ایمپریو آرمانی، گوچی و زارا قرار دارند. برای استراحت و صرف قهوه و چای یک انتخاب سخت بین دو گزینه کافه آرمانی و کافه Teşvikiye خواهید داشت، زیرا هر دو بسیار ایده‌آل هستند.

تقسیم

تقسیم

میدان تقسیم، در ناحیه بی‌اوغلو  بخش اروپائی استانبول، یکی از مناطق توریستی اصلی ترکیه، مرکز سیستم حمل و نقل عمومی استانبول به واسطه رستوران‌ها، مراکز خرید و هتل‌هایش از محبوبیت ویژه‌ای بین مردم محلی و گردشگران برخوردار است. این میدان قلب استانبول مدرن محسوب می‌شود. ایستگاه مرکزی شبکه مترو استانبول نیز در همین میدان قرار دارد. همچنین بنای یادبود جمهوری در این میدان قرار دارد. این بنای یادبود توسط پیترو کانونیکا (مجسمه‌ساز ایتالیائی؛ 1959 – 1869) ساخته و در سال 1928 به مناسبت پنجمین سالگرد بنیانگذاری حکومت جمهوری ترکیه در 1923 پس از جنگ‌های استقلال از آن پرده‌برداری شد.


میدان تقسیم مرکز شبکه حمل و نقل و یکی از محبوب‌ترین نقاط شهر چه برای مسافران تور استانبول و چه برای مردم بومی ترکیه است. خیابان استقلال، یک پیاده روی بلند با مراکز خرید متعدد به این میدان ختم می‌شود. دور میدان تقسیم را آژانس های مسافرتی ، هتل ها ، رستوران‌ها و فست‌فودهای زنجیره‌ای بین‌المللی مانند پیتزا هات، مک‌دونالد، سا‌ب‌وِی و برگر کینگ پر کرده‌اند. همچنین این میدان میزبان بزرگترین هتل های استانبول از قبیل اینتر‌کنتینانتال، هتل ریتزکارلتون و هتل مرمره است.


میدان تقسیم علاوه بر مرکز اصلی شبکه اتوبوس شهری، پایانه‌های Hacıosman-4 و Levent-Taksim-Yenikapı مترو استانبول را نیز در خود جا داده است.

شیشلی

شیشلی

شیشلی یکی از 39 ناحیه استانبول، در بخش اروپائی شهر قراردارد. شیشلی از شرق با بشیکتاش، از شمال با ساریر پ، از غرب با نواحی ایوب (Eyüp) و کاغذخانه (Kağıthane) و از جنوب با ناحیه بی‌اوغلو (Beyoğlu) همسایه است. شیشلی یک منطقه مرکزی با امکانات گسترده، سیستم حمل و نقل مناسب و دیگر زیرساخت‌ها، یکی از مراکز اصلی تجارت و خرید استانبول است. جاده اصلی از شیشلی به برج‌های Mecidiyeköy، Gayrettepe، Levent و غیره، هم اکنون مملو از بلوک‌های اداری است. بزرگترین مرکز خرید اروپا و دومین مرکز خرید بزرگ جهان، مرکز خرید جواهر استانبول، در این ناحیه بنا شده. شیشلی در گذشته یک منطقه طبقه متوسط بوده و امروزه کیفیت مطلوب زیرساخت‌ها و امکانات محله‌های آن بویژه محله شیک و جذاب نیشانتاشی، مطلوب بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ است. یکی ازمشکلات دائمی منطقه یافتن جای پارک بویژه در خیابان های باریک این منطقه است. برخی از ساختمان ها، مکان های مهم دیگر شیشلی  عبارتند از ؛ موزه نظامی، سالن های کنسرت Cemal Resit Rey و Lutfi Kirdar ، نمایشگاه‌ها، سالن های سینما و تئاتر، دانشکده ها، استادیوم Ali Sami Yen متعلق به تیم گالاتاسرای، مغازه های نفیس در خیابان Rumeli و نیشانتاشی، رستوران های زیبا در محله ماکا، منطقه Tesvikiye، و غیره خانه شهردار استانبول نیز در این ناحیه در Valikonagi قرار دارد.

عثمان بی

عثمان بی

یکی از چهار محله ای که  ( همراه با Teşvikiye, Maçka و Pangaltı) منطقه نیشانتاشی در ناحیه شیشلی استانبول، ترکیه را شکل می‌دهند.


کتیبه یادبود سنگی در محلی که هرانت دینک (روزنامه نگار ترک) در سال 2007 روبروی دفترش به دست اوگون ساماست، راستگرای افراطی ترک کشته شد، در این محله قرار دارد.


خیابان عثمان بی، خیابان برندها و بوتیک‌هاست. این خیابان که به نام منطقه عثمان بی نامگذاری شده، یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های ترکیه و مملو از نقاط دیدنی برای خرید و غذا خوردن است. چهره جدید این خیابان پس از بازسازی توجه بسیاری از عمده فروشان محلی و بین‌المللی را به خود جلب کرده. خرده فروش‌های ساکن این خیابان در هفته اول جشنواره خرید استانبول اجناس را به قیمت عمده به مشتریان عرضه می‌کنند.


به گفته سرپرست انجمن تولید کنندگان نساجی و انجمن بازرگانان (OTİAD)، ناحیه Osmanbey استانبول در پنج ماه اول سال 2015 بیش از 69 استان دیگر ترکیه صادرات پارچه داشته است.

بایرام پاشا

بایرام پاشا

بایرام‌ پاشا یک منطقه حومه‌ای در سمت اروپائی استانبول است. این منطقه از بافت مسکونی کارگری و مراکز و محوطه‌های صنعتی تشکیل شده است. این منطقه حومه شهری با 8 کیلومتر مربع مساحت، 269.481 نفر جمعیت (سال 2010) را در خود جای داده است. منطقه بایرام پاشا از شمال با Gaziosmanpaşa، از شرق با Eyüp، از جنوب با Zeytinburnu و از غرب با Esenler همسایه است.


بخش عمده جمعیت بایرام پاشا را آلبانیائی‌ها و بوسنیائی‌ها تشکیل داده‌اند. خانه‌ها در این منطقه کارگری از کیفیت بالائی برخوردار نیستند. منطقه، حتی در بخش‌های مسکونی پر از کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک است و محوطه‌های بزرگتر کاربرد کاملا صنعتی دارند.


چندین ساختمان عمومی مهم در این منطقه واقع شده: بزرگ‌ترین زندان استانبول (که دیگر استفاده نمی‌شود.) دو مجموعه بزرگ ورزشی ، ایستگاه اصلی اتوبوس (که ایستگاه اتوبوس Esenler خوانده می‌شود اما در اصل در منطقه بایرام پاشا واقع شده است).


Bayrampaşaspor نام تیم فوتبال محلی منطقه است.


در اول دسامبر 2015، انفجاری در نزدیکی ایستگاه مترو بایرام‌پاشا باعث مجروح شدن چندین نفر شد.

مرتر

مرتر

لاللی

لاللی

آکسارای

آکسارای

آکسارای بخشی از منطقه فاتح است. در قرن پانزدهم سلطان محمد فاتح، پس از فتح این منطقه برای افزایش جمعیت آن، مردم آکسارای در ترکیه مرکزی را به این منطقه کوچاند و آنها آکسارای را بنیان نهادند. همچنین آکسارای در همسایگی محله Eminönü در اطراف مسجد Pertevniyal Valide Sultan  (ولیده سلطان، همسر سلطان محمد فاتح) قرار دارد. آکسارای دارای ظاهری مدرن است، با  هتل ها و مغازه هائی که بیشتر در تجارت با روسیه و رومانی فعال هستند. ایستگاه پایانی خط LRT استانبول به فرودگاه بین المللی آتاتورک در Yeşilköy ، در آکسارای واقع شده است.

فاتح

فاتح

فاتح شاخ طلایی در شمال را به دریای مرمره در جنوب متصل می کند، از غرب به دیوار تئودوری و از شرق به تنگۀ بسفر منتهی می‌شود.


دانشگاه استانبول که در سال 1453 تأسیس شد، در منطقه فاتح قرار دارد. مقامات استانی و مراکز اداری از جمله دفتر فرماندار، دفتر مرکزی پلیس، شهرداری و اداره مالیات در این منطقه مستقر هستند.


فاتح، سرزمین سه امپراتوری بزرگ (روم، بیزانس و عثمانی) بعنوان توریستی‌ترین بخش استانبول در داخل دیوارهایش از نظر ساختمان‌های تاریخی بسیار غنی است و کم ندارد. کلیسای ایاصوفیه ، کاخ توپکاپی، مسجد سلطان احمد (مسجد آبی)، آب انبار باسیلیکا ، هیپودروم قسطنطنیه (یا میدان سوارکاری سلطان احمد)، موزه تاریخ باستان، موزه هنر ترکی و اسلامی، پارک گلخانه ( Gülhane Park)، کلیسای چورا ، مسجد سلیمانیه، قلعه یدیکوله (Yedikule Fortress)، آبراه والنس، حمام چمبِرلیتاش (Çemberlitaş Hamam)، بازار بزرگ و بازار مصری‌ها پربازدید‌ترین آثار تاریخی منطقه فاتح هستند.

سلطان احمد

سلطان احمد

سلطان احمد، منطقه‌ای کوچک و شسته و رفته در نوک شبه جزیره تاریخی زادگاه اولیه شهر استانبول و خانه اکثر جاذبه های گردشگری بزرگ : کلیسای ایاصوفیه ، کاخ توپکاپی ، مسجد سلطان احمد (مسجد آبی)، آب انبار باسیلیکا ، هیپودروم قسطنطنیه (یا میدان سوارکاری سلطان احمد)، موزه تاریخ باستان و موزه هنر ترکی و اسلامی.


ازار آراستا (Arasta)، جذاب‌ترین خیابان خرید منطقه سلطان احمد با رشته‌ای از بوتیک‌های کوچک که همه چیز از عتیقه‌جات تا سرامیک‌های معاصر از بخش جنوبی مسجد آبی آغاز می‌شود. لوازم حمام جنیفر، فروشنده انواع حوله دستباف از اقصی نقاط ترکیه و کوکُن (Cocoon) که تصاویر رنگارنگ مدرن را با هنر باستانی نمد مالی تلفیق می‌کند، دو مغازه ویژه‌ای هستند که حتما باید به آنها سر زد.

پرا

پرا

کوجه تپه

کوجه تپه

Çamlimanı

Çamlimanı

جزیره کبوتر

جزیره کبوتر

بلوار ساحل

بلوار ساحل

خیابان فردوسی

خیابان فردوسی

میدان وصال

میدان وصال

خیابان رودکی

خیابان رودکی

محله تپه

محله تپه

بزرگراه ساحلی

بزرگراه ساحلی

آلزانکاک

آلزانکاک

یک منطقه ملی واقع در بخش تاریخی حوزه کلانشهر کناک است که از نوک سواحل جنوبی خلیج ازمیر، نزدیک میدان تاریخی ازمیر همنام منطقه (میدان کناک) و ساختمان قرن نوزدهمی پاشاپورت آغاز می شود و 3200 متر خیابان ها و تفرجگاه‌های ساحلی (که به نام کوردون شناخته می شوند) را طی می کند تا به کلانشهر همسایه "بورنووا" در انتهای شرقی آبهای خلیج بپیوندد.


در دوره عثمانی، این منطقه "La Punta" ( واژه ایتالیائی به معنای دماغه که در متن های فرانسوی بصورت “La punte” نیز نوشته می شود.) نام داشت و محل سکونت طبقه متوسط مرفه جامعه بود.


دو هتل اصلی منطقه با همکاری برندهای بین‌المللی Swissôtel و هیلتون در بخش کناک قراردارند. این هتل ها پشت میدان جمهوری در محوطه وسیعی که با مجسمه آتاتورک قابل تشخیص است واقع شده‌اند. کسانی که می خواهند از گشت و گذار در یک موزه در عمارتی کهن لذت ببرند باید به انتهای شرقی Alsancak بروند.


موزه آتاتورک در طول موج آپارتمان سازی دهه‌های گذشته به همان صورت باقی مانده. در این ساختمان دو طبقه تراس دار می‌توان گوشه ای از زندگی در ازمیر قرن نوزدهم و شکوه و ثروت ازمیر در آن دوران را مشاهده کرد.


بندر ازمیر، استادیوم Alsancak ازمیر و خط آهن Alsancak  نیز در این منطقه واقع شده‌اند.

Çiğli

Çiğli

کناک

کناک

Kaleici

Kaleici

آتاتورک

آتاتورک

Dağ

Dağ

Güzelçamlı

Güzelçamlı

Kemeraltı

Kemeraltı

Siteler

Siteler

دالیان

دالیان

بزرگراه النفط

بزرگراه النفط

Aziziye

Aziziye

Cimenlik

Cimenlik

بلوار مروارید

بلوار مروارید

Laleli

Laleli

DownTown

DownTown

بی اوغلو

بی اوغلو