خاورمیانه

تورها

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از

تور قشم تیر ۹۷

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - سپهران ۲ شب ۴۷۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۲۹ تیر

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - کاسپین ۲ شب ۵۳۵٫۰۰۰ تومان

تور قشم ۲۹ تیر

آسمان سپید
هوایی - قشم ایر ۳ شب ۵۱۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۶ شب ۳٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - آسمان ۲ شب ۵۱۰٫۰۰۰ تومان

تور قشم ۴ مرداد

اسطوره بیستون
هوایی - قشم ایر ۵ شب ۵۳۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳۱ تیر

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۳ شب ۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۳۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کاسپین ۴ شب ۷۵۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳۰و۳۱ تیر

فرجام پرواز کیان
هوایی - سپهران ۲ شب ۴۱۵٫۰۰۰ تومان

تور قشم ۱ مرداد

همنواز آسمان آبی
هوایی - قشم ایر ۴ شب ۴۹۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹ تیر

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۵۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۲ شب ۶۲۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹ تیر

هورشید آسمان آبی
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۸۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۳ و ۴ مرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۶۰۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۲۹ تیر

همنواز آسمان آبی
هوایی - ایران ایر تور ۲ شب ۵۶۰٫۰۰۰ تومان

تور آنتالیا ۵ مرداد

فرجام پرواز کیان
هوایی - کیش ایر ۶ شب ۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد زمینی ۵ مرداد

فرجام پرواز کیان
قطار ۳ شب ۲۸۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۵ شب ۵۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۴ شب ۳۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۱ و ۲ مرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۶۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - سپهران ۲ شب ۶۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - معراج ۶ شب ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

تور زنجان

سفیران گردشگری نور
اتوبوس ۲ شب ۶۵۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه ۳ مرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - کاسپین ۳ شب ۷۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کاسپین ۲ شب ۴۷۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۳ شب ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۵۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۶ شب ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر تور ۲ شب ۲۹۹٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۳ شب ۵۲۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۴ شب ۵۳۰٫۰۰۰ تومان

تور کوش آداسی ۳ مرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - اطلس گلوبال ۶ شب ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ویژه ۲۹ تیر

امیران پرواز آرسام
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۶ شب ۳٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان

تور شیراز زمینی تیر ۹۷

پرواز ایرانیان کهن
قطار ۲ شب ۳۳۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳۱ تیر

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۲۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۳۰ تیر

همنواز آسمان آبی
هوایی - ایران ایر تور ۲ شب ۵۶۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۳ شب ۵۲۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - تابان ۳ شب ۵۲۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۶ شب ۳٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳۱ تیر

آسمان سپید
هوایی - زاگرس ۴ شب ۵۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۴ شب ۴۸۵٫۰۰۰ تومان
قطار ۳ شب ۳۹۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ تیر

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - تابان ۲ شب ۵۳۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - معراج ۷ شب ۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هوایی - کاسپین ۳ شب ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
قطار ۲ شب ۴۱۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹ تیر

اسطوره بیستون
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۱۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۶ شب ۳٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه ۳۱ تیر

امیران پرواز آرسام
هوایی - کاسپین ۲ شب ۵۰۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۴ مرداد

آرسان سیر آسیا
هوایی - ایران ایر تور ۶ شب ۶۹۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۶ مرداد

اسطوره بیستون
هوایی - زاگرس ۲ شب ۵۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۳ شب ۵۴۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹ تیر

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۶ شب ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۴ شب ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳۰ و ۳۱ تیر

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۰۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان

تور استانبول ۱۲ و ۱۷ مرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - ایران ایر ۵ شب ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - تابان ۴ شب ۵۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۳ شب ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۴ مرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۴۵٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۱ و ۲ مرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - تابان ۲ شب ۵۸۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۵۳۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد زمینی ۴ مرداد

همنواز آسمان آبی
قطار ۲ شب ۴۲۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹ تیر

اسطوره بیستون
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۲۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - معراج ۳ شب ۴۶۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳۱ تیر

همنواز آسمان آبی
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۶۵٫۰۰۰ تومان

تور قشم ۱ مرداد

اسطوره بیستون
هوایی - زاگرس ۳ شب ۴۵۸٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - سپهران ۳ شب ۶۹۵٫۰۰۰ تومان

تور شیراز ۳۱ تیر ماه

آرسان سیر آسیا
هوایی - کاسپین ۴ شب ۶۰۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - اطلس گلوبال ۶ شب ۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۳ شب ۳۵۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۳ شب ۴۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۶ شب ۳٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹ تیر

همنواز آسمان آبی
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۱۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۸۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - اطلس گلوبال ۴ شب ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ۳۰ تیر

فرجام پرواز کیان
هوایی - ایران ایر تور ۲ شب ۴۷۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹،۳۰،۳۱ تیر

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۳۹۵٫۰۰۰ تومان

تور آنتالیا ۵ مرداد

همنواز آسمان آبی
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

تور نمک آبرود یکروزه

فرجام پرواز کیان
اتوبوس ۰ شب ۵۹٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۳٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۳ و ۴ مرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۴۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۶ شب ۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان

تور شیراز ۶ مرداد ۹۷

همنواز آسمان آبی
هوایی - ایران ایر تور ۳ شب ۵۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کاسپین ۳ شب ۵۰۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۲ شب ۳۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۲ شب ۴۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - اطلس گلوبال ۴ شب ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۳ شب ۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹ تیر

آسمان سپید
هوایی - ماهان ۲ شب ۴۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۳ شب ۳۹۵٫۰۰۰ تومان

تور شیراز تیر ۹۷

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - کاسپین ۲ شب ۵۵۵٫۰۰۰ تومان
قطار ۴ شب ۳۱۷٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۵ شب ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۲٫۰۶۹٫۰۰۰ تومان

تور آنتالیا ویژه ۵ مرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۶ شب ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۶ شب ۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
اتوبوس ۰ شب ۵۹٫۰۰۰ تومان
هوایی - ماهان ۴ شب ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۳ شب ۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۶ شب ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۳ شب ۱٫۸۶۸٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۵ شب ۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۶ شب ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

تور کوش آداسی ۵ مرداد

فرجام پرواز کیان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - سان اکسپرس ۶ شب ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - آتا ۲ شب ۶۲۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - کیش ایر ۲ شب ۳۹۵٫۰۰۰ تومان

تور قشم ویژه ۱ مرداد

آرسان سیر آسیا
هوایی - زاگرس ۴ شب ۴۸۰٫۰۰۰ تومان

تور مشهد ویژه ۶ مرداد

امیران پرواز آرسام
هوایی - کاسپین ۲ شب ۴۸۰٫۰۰۰ تومان

تور استانبول ۳ مرداد

پرواز ایرانیان کهن
هوایی - زاگرس ۴ شب ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان

تور کیش ۲۹ و ۳۰ تیر

فرجام پرواز کیان
هوایی - زاگرس ۲ شب ۴۴۵٫۰۰۰ تومان
قطار ۴ شب ۳۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۶ شب ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - قشم ایر ۳ شب ۲٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان
هوایی - اطلس گلوبال ۳ شب ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
هوایی - ایران ایر ۴ شب ۲٫۴۸۶٫۰۰۰ تومان

نقد و بررسی

معرفی خاورمیانه

جاذبه ها

مطالب

سواحل زیبا برای گشت و گذار در بدروم
بدروم یکی از مقاصد گردشگری زیبا در ترکیه است که در فصل گرم سال هزاران گردشگر را از سراسر جهان به سوی خود جذب می‌­کند...
ارزان ترین مقاصد خرید دنیا
تماشای مناظر، غذا، فرهنگ‌های مختلف... همگی دلایل خوبی برای مسافرت هستند. اما خرید چطور؟ به نظر بهترین دلیل است!!!
۴۸ ساعت در ازمیر
شاید دو روز زمان مناسبی برای بازدید از کل ازمیر ترکیه نباشد، اما مطمئن باشید که در همین زمان می­‌توانید از بخش اعظم آن را ببینید...
بهترین بوتیک هتل‌های آنتالیا
آنتالیا با شهر قدیمی زیبا، خط ساحلی جذاب و کوه‌های باشکوهش یکی از بهترین نقاط ترکیه برای گذراندن تابستان است...
بهترین رستوران های بدروم (بخش دوم)
یکی از تفریحاتی که شما در کنار این سواحل شگفت‌­انگیز بدروم می‌توانید داشته باشید لذت بردن از طعم غذاهای آنجا است...

محله ها

مرکزی

مرکزی

میدان آزادی

میدان آزادی

میدان امام خمینی

میدان امام خمینی

بلوار فرودگاه

بلوار فرودگاه

خیابان دکتر شاهچراغی

خیابان دکتر شاهچراغی

بزرگراه فرودگاه

بزرگراه فرودگاه

دیرستان

دیرستان

بلوار امام خمینی

بلوار امام خمینی

بلوار شهید خلبان بابایی

بلوار شهید خلبان بابایی

جاده فرودگاه

جاده فرودگاه

شهر فرودگاهی امام خمینی

شهر فرودگاهی امام خمینی

کنارک

کنارک

بلوار ولایت

بلوار ولایت

باکرکوی

باکرکوی

باکرکوی یک محله، حوزه شهری (بلدیه) و منطقه ای در سمت اروپایی استانبول است. این منطقه پرجمعیت با بافت مسکونی به طبقه مرفه استانبول تعلق دارد. حوزه شهری باکرکوی از سه منطقه دیگر این بخش وسیع‌تر است و چند محله دیگر مانند Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy را نیز شامل می شود. باکرکوی بین بزرگراه D-100 (معروف به E-5) و ساحل دریای مرمره قرار دارد. بیمارستان روانی بزرگ، "بیمارستان تخصصی اعصاب و روان Bakırköy " و مراکز اقتصادی و خرید مهم از دیگر شاخصه های این منطقه محسوب می‌شوند.


باکرکوی  با یک محله عظیم خرید ( که میزبان برندهای مشهوری مثل مرکز خرید Carousel است)، چند سینما و کافه و همینطور تبدیل چند خیابان به مراکز خرید پیاده‌رو ، یکی از قطب‌های تجاری مهم استانبول محسوب می‌شود.


دسترسی به این منطقه با وسائل حمل و نقل عمومی آسان است؛ تاکسی‌های اشتراکی (به ترکی دلموش؛ مینی‌وَن هائی که در مسیرهای مشخص مسافر سوار می‌کنند). به بی‌اوغلو در تمام طول شب یافت می‌شوند؛ خط اتوبوس به مقصد Mecidiyeköy دائر است (هر چند، استفاده از اتوبوس در جاده D-100  چندان مطلوب نیست: یک سرویس قایق، مسافران را به Kadıköy و Bostancı در بخش آسیائی شهر و همینطور جزائر (به ترکی Adalar) می‌برد: همچنین راه‌آهن سبک از فرودگاه به آکسارای از اینجا رد می‌شود. بعلاوه، یک ایستگاه راه آهن برون‌شهری بین Sirkeci و Halkalı نیز وجود دارد.

Sanayi

Sanayi

مرادپاشا

مرادپاشا

بالیک حصار

بالیک حصار

Dokuz Eylul

Dokuz Eylul

جمهوریت

جمهوریت

چونور

چونور

میلاس

میلاس

اژه

اژه

سیهان

سیهان

قرهود

قرهود

مصدر

مصدر

شارجه

شارجه

خیابان سلطان قابوس

خیابان سلطان قابوس

راس ابو عبود

راس ابو عبود

فروانیه

فروانیه

قاضی پاشا

قاضی پاشا

احمد یسوی

احمد یسوی

بیوک کایاسیک

بیوک کایاسیک

جمیرا

جمیرا

جمیرا در لغت به معنای "زیبا" و منطقه‌ای مسکونی در دبی است که بیشتر از خانه‌های کوچک خصوصی تشکیل شده. این منطقه به سه محله "جمیرا 1"، "جمیرا 2" و "جمیرا 3" تقسیم شده است. در این منطقه هم خانه‌های گران قیمت و بزرگ یافت می‌شود و هم خانه‌های شهری با قیمت معقول‌تر با سبک‌های معماری مختلف. این منطقه محبوب مهاجرانی است که در امارات کار می‌کنند و اغلب توریست‌هائی که به دبی می‌آیند جمیرا را می‌شناسند.


توسعه دبی از اواخر دهه 1990 با رشد و توسعه مسکن در دبی همزاه بوده. در این فرآیند، جمیرا به منطقه مورد علاقه مهاجران ثروتمندتر و هتل های لوکس تبدیل شد. نا جمیرا بعنوان بخشی مهم از دبی معاصر تبدیل به یک برند با اهمیت ویژه شده است.


جمیرا کمربند اصلی ساحلی را اشغال می‌کند و از بندر رشید به سمت جنوب و مرکز دبی امتداد می یابد.

بر دبی

بر دبی

جبل علی

جبل علی

دبی مارینا

دبی مارینا

دیره

دیره

بستکیه

بستکیه

رقه

رقه

مدینه جمیرا

مدینه جمیرا

پالم جمیرا

پالم جمیرا

خیابان شیخ زائد

خیابان شیخ زائد

البرشا

البرشا

کرید

کرید

بلک

بلک

بلک یک منطقه شهری با شهرداری مستقل در ناحیه سریک استان آنتالیا در ترکیه است. جمعیت محلی بسته به فصل بین 750 نفر در فصل خلوت و 10000 نفر در  فصل شلوغ متغیر است.


بلک یکی از مراکز مهم در صنعت توریسم ترکیه و همینطور خانه بیش از سی هتل چهار ستاره و پنج ستاره و  خدمات، مراکز سرگرمی و مکان‌های رفاهی دیگر است. شهر و محوطه حومه آن  به خاطر سالن های اسپا و حوضچه های آب گرم  که از 7 چشمه تغذیه می‌شوند، مشهور هستند.


بلک یک مرکز آموزش گلف است که در سال 2012 میزبان فینال مسابقات گلف خطوط هوائی ترکیه و در سال 2013 میزبان تور گلف خطوط هوائی بود.


آبشار Kurşunlu در بلک واقع است. بیش از 100 گونه پرنده در این شگفتی طبیعی زندگی می‌کنند. غار پنهان در پشت آبشار از نقاط محبوب توریست‌ها در بلک است. شهر باستانی پرگ (Perge) متعلق به دوران هلنی در همسایگی بلک قرار دارد. پرگ پس از افه‌سوس دومین شهر بزرگ هلنی است. آمفی تئاتر بزرگ باستانی آسپندوس در این شهر هنوز پابرجاست و می‌تواند میزبان 15000 مخاطب باشد.

سیده

سیده

شهر یونانی باستانی سیده در سواحل جنوبی مدیترانه در ترکیه، شهری مسافرپذیر و یکی از شناخته‌شده ترین مناطق کلاسیک ترکیه ، در نزدیکی ماناوگات (Manavgat) و روستای Selimiye ، در 78 کیلومتری شهر آنتالیا در استان آنتالیا قرار دارد.


سیده با بخش شرقی ساحل پامفلیا، در 20 کیلومتری شرق دهانه رودخانه Eurymedon همسایه است. امروزه، همانند روزگار باستان، شهر باستانی در یک شبه جزیره کوچک شمالی – جنوبی با یک کیلومتر طول و 400 متر وسعتواقع  است.


در سال 1895 پناهندگان ترک مسلمان از جزیره کِرِت به ویرانه‌های این شهر باستانی سفر کردند و نام سِلیمیه را بر آن نهادند. امروزه سیده بعنوان یک مقصد تعطیلات محبوب دوران شکوفائی و حیات تازه‌ای را تجربه می‌کند.


بقایای ویرانه‌های باستانی شامل سه معبد، یک قنات و یک نیمفائوم می‌ شود. نیمفائم بنایی است که در یونان و روم باستان برای ستایش نیمف‌ها، الهگان کوچک طبیعت و محافظان چشمه‌ها ساخته می‌شده است. نیمفائوم سیده، یک غار با منبع آب طبیعی مخصوص نیمف‌ها، در اصل یک غار مصنوعی یا سازه یک فواره با طراحی فوق‌العاده است.

لارا

لارا

لارا منطقه‌ای در شهر آنتالیا است. هتل‌های تم دار متعددی در این منطقه (بیشتر در ناحیه کوندو) بنا شده اند. غالب این هتل‌ها به شکل مکان‌های مشهور جهان (بعنوان مثال کاخ توپکاپی، ونیز، یا کرملین)  هستند.


ساحل ماسه‌ای لارا در 12 کیلومتری شرق منطقه قرار دارد و با یک پرچم آبی قابل شناسائی است. ساحل از شرق تپه‌های آنتالیا، پائین‌تر از آبشار دودِن در شرق آبشار آغاز می‌شود و تا خلیج آنتالیا امتداد دارد. ساحل ماسه‌ای اصلی از شرق این نقطه آغاز می‌شود و تا چند کیلومتر امتداد می‌یابد.


شهرت آب های زمردی و شفاف لارا از 10 سال پیش آغاز شد و خیلی سریع در جهان توریسم گسترش یافت. در طول این 10 سال هتل  های متعددی در این منطقه ساخته شدند. امروزه منطقه لارا یکی از مشهورترین مناطق توریستی با ساحل شنی زیبا و آب‌های به شفافیت کریستال است.

کمر

کمر

کِمر یک اقامتگاه  ساحلی و بخشی از استان آنتالیا در ساحل مدیترانه ای ترکیه ، در 40 کیلومتری غرب شهر آنتالیا،  واقع است.


کِمِر در خلیج آنتالیا، 53 کیلومتری ساحل دریا به کوه‌های تائوروس غربی تکیه کرده است. هوای ساحل مدیترانه‌ای گرم، خشک و آب دریا گرم است. تا اوائل دهه 80 این منطقه یک منطقه کاملاً روستائی بود. اما امروزه شهر کِمِر و روستاهای ساحلی پیرامون آن جایگاه ویژه‌ای در صنعت توریسم ترکیه دارند.


دریا، کوه‌ها و جنگلهای کاج، طبیعت خاص کِمر یکی از جاذبه‌های اصلی این منطقه است. کرانه دریا بین Beldibi و Tekirova از چند ساحل در خلیج‌های به اندازه‌های مختلف تشکیل شده است که عمده آنها به جای ماسه‌ای سنگی هستند. دره گوینوک‌(Göynük Canyon)، روستای اولوپینار (Ulupınar)، الیمپوس، سنگ مشتعل کیامائرا (chiamaera)، شهر باستانی فاسلیس (Phaselis)، سه جزیره و پارک طبیعی جاذبه های گردشگری کِمِر را تشکیل می‌دهند.  


کِمِر میزبان رویدادهای سالانه ای مثل نمایشگاه‌های هنری در فاسلیس، مسابقات قایق‌رانی، مسابقات قهرمانی رالی جهانی (WRC)، مسابقات قهرمانی دریائی ترکیه، قهرمانی موتورکراس ترکیه، فستیوال هنری فاسلیس، و کارناوال کِمِر می‌باشد.


تور دوچرخه‌سواری ریاست‌جمهوری ترکیه یک تور دوچرخه‌سواری جاده‌ای مرحله‌ای است که بهار هر سال در کمر برگزار می‌شود.

بشیکتاش

بشیکتاش

بشیکتاش منطقه‌ای در ساحل اروپائی تنگه بسفر (Bosphorus ) در استانبول است. این منطقه از شمال با نواحی ساری‌یر و شیشلی، از غرب با  Kağıthane و شیشلی، از جنوب با بی‌اوغلو، و از شرق با بسفر هم‌مرز است. روبروی بشیکتاش در آن سوی بسفر منطقه شهری Üsküdar قرار دارد.


از کاخ دلمه‌باغچه در جنوب گرفته  تا محله تاریخی Bebek در شمال، بشیکتاش مرکز برخی از جاذبه های گردشگری نیمه اروپایی تنگه بسفر است. بعلاوه محله‌های غالباً گران و متعلق به طبقه متوسط رو به بالای بخش اروپائی تنگه بسفر  مانند لونت (سفیر بزرگترین آسمانخراش تکمیل شده ترکیه) و Etiler (مرکز رستوران‌ها و کافه‌ها) نیز در بشیکتاش قرار دارند.


 Yildis (کاخ و پارک ملی Yildis)، و Kuruçeşme (سالن موسیقی فضای باز ترکسل)، Ortaköy (مسجد Ortaköy، رستوران‌ها و کافه های معروف)، و Arnavutköy (کالج رابرت، قدیمی ترین کالج خارجی آمریکا، عمارت‌های چوبی عثمانی و غذای دریائی) از دیگر بخشهای مشهور بشیکتاش هستند.


موزه دریائی مشهور بشیکتاش همراه با مقبره بارباروس خیرالدین پاشا در اطراف میدان بشیکتاش، نزدیک به دریا واقع شده‌اند، بعلاوه شما می‌توانید در تور استانبول خود از کاخ  Ciragan نیز بازدید بکنید و یا بلوار بارباروس را به سمت شمال بروید و از اثر مشهور تاریخی کاخ Yildiz و طبیعت بکر پارک ملی Yildiz دیدن کنید.

لونت

لونت

Levent یکی از مراکز تجاری اصلی استانبول، در بخش اروپائی شهر، شمال شاخ زرین، ساحل غربی تنگه بسفر قرار دارد و بخشی از حوزه شهری بشیکتاش محسوب می‌شود.


Levent میزبان صفیر، بلندترین آسمانخراش کامل ترکیه با 54 طبقه و 238 متر ارتفاع (261 متر با نوک مخروطی آن) است. ایستگاه‌های Gayrettepe، Levent و 4 خط M2 مترو استانبول در خدمت منطقه تجاری Levent  و محله‌های مجاور آن هستند.


مراکز خرید Akmerkez، کانیون، متروسیتی و اوزدیلِک پارک در لونت قرار دارند.

نیشانتاشی

نیشانتاشی

نیشانتاشی بخشی از ناحیه شیشلی در نیمه اروپائی استانبول است. این بخش از چهار محله Teşvikiye, Maçka, Osmanbey و Pangaltı تشکیل شده است که با مراکز خرید محبوب و مجتمع های مسکونی مجلل از گران‌ترین محله‌های بخش اروپائی استانبول هستند. مراکز مد، فروشگاه‌های بزرگ، کافه‌ها و رستوران‌های خوبی در این منطقه قرار دارند. خیابان عبدی ایپک‌چی، گران‌ترین خیابان خرید از لحاظ قیمت اجاره بها از محله‌های Maçka و Teşvikiye آغاز می شود و تا مرکز نیشانتاشی ادامه می‌یابد.


در خیابان Teşvikiye (تشویقیه) که از Maçka به Valikonağı می‌رود، برندهائی مثل ایمپریو آرمانی، گوچی و زارا قرار دارند. برای استراحت و صرف قهوه و چای یک انتخاب سخت بین دو گزینه کافه آرمانی و کافه Teşvikiye خواهید داشت، زیرا هر دو بسیار ایده‌آل هستند.

تقسیم

تقسیم

میدان تقسیم، در ناحیه بی‌اوغلو  بخش اروپائی استانبول، یکی از مناطق توریستی اصلی ترکیه، مرکز سیستم حمل و نقل عمومی استانبول به واسطه رستوران‌ها، مراکز خرید و هتل‌هایش از محبوبیت ویژه‌ای بین مردم محلی و گردشگران برخوردار است. این میدان قلب استانبول مدرن محسوب می‌شود. ایستگاه مرکزی شبکه مترو استانبول نیز در همین میدان قرار دارد. همچنین بنای یادبود جمهوری در این میدان قرار دارد. این بنای یادبود توسط پیترو کانونیکا (مجسمه‌ساز ایتالیائی؛ 1959 – 1869) ساخته و در سال 1928 به مناسبت پنجمین سالگرد بنیانگذاری حکومت جمهوری ترکیه در 1923 پس از جنگ‌های استقلال از آن پرده‌برداری شد.


میدان تقسیم مرکز شبکه حمل و نقل و یکی از محبوب‌ترین نقاط شهر چه برای مسافران تور استانبول و چه برای مردم بومی ترکیه است. خیابان استقلال، یک پیاده روی بلند با مراکز خرید متعدد به این میدان ختم می‌شود. دور میدان تقسیم را آژانس های مسافرتی ، هتل ها ، رستوران‌ها و فست‌فودهای زنجیره‌ای بین‌المللی مانند پیتزا هات، مک‌دونالد، سا‌ب‌وِی و برگر کینگ پر کرده‌اند. همچنین این میدان میزبان بزرگترین هتل های استانبول از قبیل اینتر‌کنتینانتال، هتل ریتزکارلتون و هتل مرمره است.


میدان تقسیم علاوه بر مرکز اصلی شبکه اتوبوس شهری، پایانه‌های Hacıosman-4 و Levent-Taksim-Yenikapı مترو استانبول را نیز در خود جا داده است.

شیشلی

شیشلی

شیشلی یکی از 39 ناحیه استانبول، در بخش اروپائی شهر قراردارد. شیشلی از شرق با بشیکتاش، از شمال با ساریر پ، از غرب با نواحی ایوب (Eyüp) و کاغذخانه (Kağıthane) و از جنوب با ناحیه بی‌اوغلو (Beyoğlu) همسایه است. شیشلی یک منطقه مرکزی با امکانات گسترده، سیستم حمل و نقل مناسب و دیگر زیرساخت‌ها، یکی از مراکز اصلی تجارت و خرید استانبول است. جاده اصلی از شیشلی به برج‌های Mecidiyeköy، Gayrettepe، Levent و غیره، هم اکنون مملو از بلوک‌های اداری است. بزرگترین مرکز خرید اروپا و دومین مرکز خرید بزرگ جهان، مرکز خرید جواهر استانبول، در این ناحیه بنا شده. شیشلی در گذشته یک منطقه طبقه متوسط بوده و امروزه کیفیت مطلوب زیرساخت‌ها و امکانات محله‌های آن بویژه محله شیک و جذاب نیشانتاشی، مطلوب بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ است. یکی ازمشکلات دائمی منطقه یافتن جای پارک بویژه در خیابان های باریک این منطقه است. برخی از ساختمان ها، مکان های مهم دیگر شیشلی  عبارتند از ؛ موزه نظامی، سالن های کنسرت Cemal Resit Rey و Lutfi Kirdar ، نمایشگاه‌ها، سالن های سینما و تئاتر، دانشکده ها، استادیوم Ali Sami Yen متعلق به تیم گالاتاسرای، مغازه های نفیس در خیابان Rumeli و نیشانتاشی، رستوران های زیبا در محله ماکا، منطقه Tesvikiye، و غیره خانه شهردار استانبول نیز در این ناحیه در Valikonagi قرار دارد.

عثمان بی

عثمان بی

یکی از چهار محله ای که  ( همراه با Teşvikiye, Maçka و Pangaltı) منطقه نیشانتاشی در ناحیه شیشلی استانبول، ترکیه را شکل می‌دهند.


کتیبه یادبود سنگی در محلی که هرانت دینک (روزنامه نگار ترک) در سال 2007 روبروی دفترش به دست اوگون ساماست، راستگرای افراطی ترک کشته شد، در این محله قرار دارد.


خیابان عثمان بی، خیابان برندها و بوتیک‌هاست. این خیابان که به نام منطقه عثمان بی نامگذاری شده، یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های ترکیه و مملو از نقاط دیدنی برای خرید و غذا خوردن است. چهره جدید این خیابان پس از بازسازی توجه بسیاری از عمده فروشان محلی و بین‌المللی را به خود جلب کرده. خرده فروش‌های ساکن این خیابان در هفته اول جشنواره خرید استانبول اجناس را به قیمت عمده به مشتریان عرضه می‌کنند.


به گفته سرپرست انجمن تولید کنندگان نساجی و انجمن بازرگانان (OTİAD)، ناحیه Osmanbey استانبول در پنج ماه اول سال 2015 بیش از 69 استان دیگر ترکیه صادرات پارچه داشته است.

بایرام پاشا

بایرام پاشا

بایرام‌ پاشا یک منطقه حومه‌ای در سمت اروپائی استانبول است. این منطقه از بافت مسکونی کارگری و مراکز و محوطه‌های صنعتی تشکیل شده است. این منطقه حومه شهری با 8 کیلومتر مربع مساحت، 269.481 نفر جمعیت (سال 2010) را در خود جای داده است. منطقه بایرام پاشا از شمال با Gaziosmanpaşa، از شرق با Eyüp، از جنوب با Zeytinburnu و از غرب با Esenler همسایه است.


بخش عمده جمعیت بایرام پاشا را آلبانیائی‌ها و بوسنیائی‌ها تشکیل داده‌اند. خانه‌ها در این منطقه کارگری از کیفیت بالائی برخوردار نیستند. منطقه، حتی در بخش‌های مسکونی پر از کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک است و محوطه‌های بزرگتر کاربرد کاملا صنعتی دارند.


چندین ساختمان عمومی مهم در این منطقه واقع شده: بزرگ‌ترین زندان استانبول (که دیگر استفاده نمی‌شود.) دو مجموعه بزرگ ورزشی ، ایستگاه اصلی اتوبوس (که ایستگاه اتوبوس Esenler خوانده می‌شود اما در اصل در منطقه بایرام پاشا واقع شده است).


Bayrampaşaspor نام تیم فوتبال محلی منطقه است.


در اول دسامبر 2015، انفجاری در نزدیکی ایستگاه مترو بایرام‌پاشا باعث مجروح شدن چندین نفر شد.

مرتر

مرتر

لاللی

لاللی

آکسارای

آکسارای

آکسارای بخشی از منطقه فاتح است. در قرن پانزدهم سلطان محمد فاتح، پس از فتح این منطقه برای افزایش جمعیت آن، مردم آکسارای در ترکیه مرکزی را به این منطقه کوچاند و آنها آکسارای را بنیان نهادند. همچنین آکسارای در همسایگی محله Eminönü در اطراف مسجد Pertevniyal Valide Sultan  (ولیده سلطان، همسر سلطان محمد فاتح) قرار دارد. آکسارای دارای ظاهری مدرن است، با  هتل ها و مغازه هائی که بیشتر در تجارت با روسیه و رومانی فعال هستند. ایستگاه پایانی خط LRT استانبول به فرودگاه بین المللی آتاتورک در Yeşilköy ، در آکسارای واقع شده است.

فاتح

فاتح

فاتح شاخ طلایی در شمال را به دریای مرمره در جنوب متصل می کند، از غرب به دیوار تئودوری و از شرق به تنگۀ بسفر منتهی می‌شود.


دانشگاه استانبول که در سال 1453 تأسیس شد، در منطقه فاتح قرار دارد. مقامات استانی و مراکز اداری از جمله دفتر فرماندار، دفتر مرکزی پلیس، شهرداری و اداره مالیات در این منطقه مستقر هستند.


فاتح، سرزمین سه امپراتوری بزرگ (روم، بیزانس و عثمانی) بعنوان توریستی‌ترین بخش استانبول در داخل دیوارهایش از نظر ساختمان‌های تاریخی بسیار غنی است و کم ندارد. کلیسای ایاصوفیه ، کاخ توپکاپی، مسجد سلطان احمد (مسجد آبی)، آب انبار باسیلیکا ، هیپودروم قسطنطنیه (یا میدان سوارکاری سلطان احمد)، موزه تاریخ باستان، موزه هنر ترکی و اسلامی، پارک گلخانه ( Gülhane Park)، کلیسای چورا ، مسجد سلیمانیه، قلعه یدیکوله (Yedikule Fortress)، آبراه والنس، حمام چمبِرلیتاش (Çemberlitaş Hamam)، بازار بزرگ و بازار مصری‌ها پربازدید‌ترین آثار تاریخی منطقه فاتح هستند.

سلطان احمد

سلطان احمد

سلطان احمد، منطقه‌ای کوچک و شسته و رفته در نوک شبه جزیره تاریخی زادگاه اولیه شهر استانبول و خانه اکثر جاذبه های گردشگری بزرگ : کلیسای ایاصوفیه ، کاخ توپکاپی ، مسجد سلطان احمد (مسجد آبی)، آب انبار باسیلیکا ، هیپودروم قسطنطنیه (یا میدان سوارکاری سلطان احمد)، موزه تاریخ باستان و موزه هنر ترکی و اسلامی.


ازار آراستا (Arasta)، جذاب‌ترین خیابان خرید منطقه سلطان احمد با رشته‌ای از بوتیک‌های کوچک که همه چیز از عتیقه‌جات تا سرامیک‌های معاصر از بخش جنوبی مسجد آبی آغاز می‌شود. لوازم حمام جنیفر، فروشنده انواع حوله دستباف از اقصی نقاط ترکیه و کوکُن (Cocoon) که تصاویر رنگارنگ مدرن را با هنر باستانی نمد مالی تلفیق می‌کند، دو مغازه ویژه‌ای هستند که حتما باید به آنها سر زد.

پرا

پرا

کوجه تپه

کوجه تپه

Çamlimanı

Çamlimanı

جزیره کبوتر

جزیره کبوتر

بلوار ساحل

بلوار ساحل

خیابان فردوسی

خیابان فردوسی

میدان وصال

میدان وصال

خیابان رودکی

خیابان رودکی

محله تپه

محله تپه

بزرگراه ساحلی

بزرگراه ساحلی

آلزانکاک

آلزانکاک

یک منطقه ملی واقع در بخش تاریخی حوزه کلانشهر کناک است که از نوک سواحل جنوبی خلیج ازمیر، نزدیک میدان تاریخی ازمیر همنام منطقه (میدان کناک) و ساختمان قرن نوزدهمی پاشاپورت آغاز می شود و 3200 متر خیابان ها و تفرجگاه‌های ساحلی (که به نام کوردون شناخته می شوند) را طی می کند تا به کلانشهر همسایه "بورنووا" در انتهای شرقی آبهای خلیج بپیوندد.


در دوره عثمانی، این منطقه "La Punta" ( واژه ایتالیائی به معنای دماغه که در متن های فرانسوی بصورت “La punte” نیز نوشته می شود.) نام داشت و محل سکونت طبقه متوسط مرفه جامعه بود.


دو هتل اصلی منطقه با همکاری برندهای بین‌المللی Swissôtel و هیلتون در بخش کناک قراردارند. این هتل ها پشت میدان جمهوری در محوطه وسیعی که با مجسمه آتاتورک قابل تشخیص است واقع شده‌اند. کسانی که می خواهند از گشت و گذار در یک موزه در عمارتی کهن لذت ببرند باید به انتهای شرقی Alsancak بروند.


موزه آتاتورک در طول موج آپارتمان سازی دهه‌های گذشته به همان صورت باقی مانده. در این ساختمان دو طبقه تراس دار می‌توان گوشه ای از زندگی در ازمیر قرن نوزدهم و شکوه و ثروت ازمیر در آن دوران را مشاهده کرد.


بندر ازمیر، استادیوم Alsancak ازمیر و خط آهن Alsancak  نیز در این منطقه واقع شده‌اند.

Çiğli

Çiğli

کناک

کناک

Kaleici

Kaleici

آتاتورک

آتاتورک

Dağ

Dağ

Güzelçamlı

Güzelçamlı

Kemeraltı

Kemeraltı

Siteler

Siteler

دالیان

دالیان

بزرگراه النفط

بزرگراه النفط

Aziziye

Aziziye

Cimenlik

Cimenlik

بلوار مروارید

بلوار مروارید

Laleli

Laleli

DownTown

DownTown

بی اوغلو

بی اوغلو

صحرا

صحرا

Serik

Serik

Hamidiye

Hamidiye

Sahibiata

Sahibiata

Ferhuniye

Ferhuniye

Carsi

Carsi

Buyuk Iskender

Buyuk Iskender

Yenikoy

Yenikoy

الممزر

الممزر

خور دبی

خور دبی

خیابان جهان

خیابان جهان

ساحل

ساحل

Icmeler

Icmeler

Birgi

Birgi

Buyukkayacik

Buyukkayacik

Abdulaziz

Abdulaziz

ساحل

ساحل

Tepecik

Tepecik

میدان امام خمینی

میدان امام خمینی

جاده Marganlar

جاده Marganlar