تنریف

معرفی

کد فرودگاه TFS
وب سایت http://www.aena.es/en/tenerife-sur-airport/index.html
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/tfs

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی