بیروت

معرفی

کد فرودگاه BEY
وب سایت http://www.beirutairport.gov.lb/
سایت برنامه پرواز

فاصله تا مکان های مهم

بیروت ۹ کیلومتر

نقد و بررسی