بوداپست

معرفی

کد فرودگاه BUD
وب سایت https://www.bud.hu/
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/bud

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی