برلین

معرفی

کد فرودگاه TXL
وب سایت https://www.berlin-airport.de/de/reisende-txl/index.php
سایت برنامه پرواز https://www.flightradar24.com/data/airports/txl

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی