باکو

معرفی

ساعت کاری
وب سایت
آدرس Parliament Ave, Baku, Azerbaijan

پارک مفاخر یک گورستان و یادبود عمومی در باکو، آذربایجان است. پارک مدفن برخی از مشاهیر آذربایجانی و مهاجرانی است که به آذربایجان خدمت کرده‌اند. در میان 242 مدفن این آرامگاه، چندین رئیس جمهور، دانشمند و هنرمند آرام گرفته‌اند.

این محل به دستور مجمع وزرای آذربایجان شوروی سابق در 27 آگوست 1948 افتتاح شد. بنا بر فهرست این فرمان پیکر شخصیت‌هایی چون جلیل محمدقلوزاده، عبدالرحیم بی حقوردیوف، نجف بی وزیروف، حسن بی ضرابی، حسین عربلینسکی، سلیمان سانی آخوندوف، علی نظمی و تنی چند از دیگر مشاهیر آذربایجان باید به این آرامگاه منتقل می‌شد و برای هر کدام سنگ مزاری متناسب با منزلت آنها نصب می‌گردید.

فاصله تا مکان های مهم

برج های شعله ۰٫۵ کیلومتر
باغ گیاه شناسی مرکزی ۱٫۳ کیلومتر

نقد و بررسی