باکو
/ /
موزه ادبیات نظامی گنجوی باکو
موزه ادبیات نظامی گنجوی باکو

موزه ادبیات نظامی گنجوی باکو

معرفی

ساعت کاری
وب سایت http://www.nizamimuseum.az/
آدرس ۵۳ Istiglaliyyat, Baku ۱۰۰۵, Azerbaijan

موزه ملی ادبیات آذربایجان که به افتخار نظامی گنجوی نامگذاری شده است، در سال 1939 در باکو تاسیس شد. این موزه در مرکز پایتخت آذربایجان، نزدیک میدان فواره‌ها و دروازه شهر قدیمی یکی از بزرگترین و غنی‌ترین خزانه‌های فرهنگ آذربایجان است.

جمع آوری، تحقیق و ذخیره‌سازی مطالعات علمی و دیگر مطالب مربوط به ادبیات و فرهنگ آذربایجان و ارائه این یافته‌ها در قالب نمایشگاه و سخنرانی‌ هدف اصلی موزه است. این مرکز متولی تحقیقات علمی بزرگ و نشر کتاب‌ها و مقالات متعددی بوده است.

مساحت این موزه 2500 متر مربع است که 1409 متر آن به نمایشگاه‌ها و 173 متر مربع آن به باقی بخش‌ها تعلق دارد. بیش از 3000 نسخه خطی، کتاب‌های نادر، تصاویر، پرتره، مجسمه ها، مینیاتورها، خاطرات شاعران و نمایشگاه‌های دیگر در 30 سالن اصلی و 10 سالن جانبی موزه به نمایش گذاشته شده است. موزه یک فروشگاه کتاب نیز دارد.

مجسمه‌های شاعران و نویسندگان شهیر آذربایجان به ترتیب درون موزه قرار دارند: محمد فیزولی (مجسمه ساز: ف. عبدالرحمانوف)، مولا پناه واقف (مجسمه ساز: S. Klyatskiy)، میرزا فتحعلی آخوندوف (مجسمه ساز:.P.Sabsai)، خورشیدبانو ناتوان (مجسمه ساز: Y. Tripolskaya)، جلیل ممدقلوزاده (مجسمه ساز: N.Zakharov)، و جعفر جبارلی (مجسمه ساز: S.Klyatskiy). 120000 نمونه از نمایشگاه های موزه در خزانه موزه ذخیره شده است.

نسخه خطی اسکندرنامه نظامی به زبان فارسی که در سال 1413 نوشته شده است، نمونه‌ای از یک نسخه خطی از «بنگ و باده» (1569) فزولی، «شعر شرقی درباره مرگ پوشکین» میرزا فتاحی آخوندوف، مستندات شخصی و دیگر اشیاء و نسخ ارزشمند باعث افتخار موزه هستند.

فاصله تا مکان های مهم

پارک نظامی ۰٫۰۶ کیلومتر
موزه ملی تاریخ آذربایجان ۰٫۴ کیلومتر
تئاتر Puppet ۰٫۴۵ کیلومتر
ایچری شهر ۰٫۵۵ کیلومتر
کاخ شیروان شاه ۰٫۶ کیلومتر

نقد و بررسی