ایروان

معرفی

ساعت کاری ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰ دوشنبه تا جمعه
شنبه و یکشنبه تعطیل است
وب سایت http://yhm.am/
آدرس ۱/۱ Argishti St, Yerevan ۰۰۱۰, Armenia

موزه تاریخ ایروان در سال 1931 به عنوان یک موزه عمومی افتتاح شد. در حال حاضر موزه در ساختمانی چسبیده به تالار شهر قرار دارد.

در سال 2017، بیش از 94000 شی در موزه تاریخی ایروان نگهداری می‌شود که سیر تحول فرهنگ محلی از عصر باستان تا به امروز را نشان می‌دهد. مجموعه‌های باستان‌شناسی، قوم‌شناسی، سکه‌شناسی، هنرهای زیبا، نسخه‌های مکتوب و عکاسی در خزانه موزه نگهداری می‌شوند. سه نمایشگاه علمی در موزه وجود دارد که اشیای برجسته تاریخ ایروان را پس از جمع‌آوری و مطالعه به نمایش می‌گذارند.

نمایشگاه اصلی این موزه در تاریخ 3 آوریل 2007 با حضور رئیس جمهور ارمنستان، روبرت کوخاریان، شهردار ایروان، یرواند زهران، و دیگر مقامات بلندپایه افتتاح شد. این نمایشگاه از سه بخش تشکیل شده است.

فاصله تا مکان های مهم

پارک انگلیسی ۰٫۴ کیلومتر
پارک بچه ها ۰٫۴ کیلومتر
پل پیروزی ۰٫۴ کیلومتر

نقد و بررسی