آگرا

معرفی

ساعت کاری
وب سایت
آدرس ۴۰ کیلومتری غرب آگرا

محله ای در منطقه آگرای اوتار پرادش. خود شهر در سال 1571 توسط اکبر شاه بنا شد و تا 1585 که اکبرشاه شهر را به منظور اردوکشی به پنجاب ترک کرد پایتخت امپراطوری مغول بود. پس از آن از سال 1610 برای همیشه رها شد.

نام شهر از روستاdی به نام سیکری گرفته شده که پیش از بنای شهر در این منطقه قرار داشته است. یک کاوش باستان‌شناسی در هند بین سال‌های 1999 تا 2000، نشان داد که پیش از ورود اکبرشاه، این منطقه جمعیت ساکن، معبد و مرکز تجاری داشته است. بابر بنیانگذار سلسله امپراطوری مغول در هند نیز این منطقه را دوست داشت و دریاچه که ارتشش را از تشنگی نجات داده بود را شُکری (به معنای تشکر) نامید. او در کنار دریاچه اطراق کرد و همانجا سپاه رانا سانگا را در هم شکست.

خانقاه شیخ سلیم نیز پیش از انتخاب شهر به عنوان پایتخت در این محل قرار داشته. فرزند اکبرشاه، جهانگیر در سال 1569 در روستای سیکری به دنیا آمد و اکبر شاه به افتخار شیخ سلیم که تولد جهانگیر را پیش‌بینی کرده بود، یک خانقاه ساخت و بعدها شروع به تکمیل استحکامات و قصر خود در داخل شهر کرد. این شهر به یاد پیروزی اکبرشاه بر شورشیان گجرات در سال 1573 فاتحپور سیکری (شهر پیروزی) نام گرفت.

در سال 1803 انگلیسی‌ها در این منطقه یک مرکز اداری ساختند که تا سال 1803 پابرجا بود.

فاتحپور سیکری در 39 کیلومتری آگرا قرار دارد. نزدیک‌ترین فرودگاه ،آگرا (یا خریا) 40 کیلومتر با شهر فاصله دارد. نزدیک ترین ایستگاه راه آهن ، ایستگاه قطار فاتحپور سیکری، در یک کیلومتری مرکز شهر واقع شده است.

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی