آنتالیا

معرفی

ساعت کاری
وب سایت
آدرس Kaleici

خیابان‌های باریک سنگی کاله ایچی با خانه‌های چوبی قدیمی، رستوران‌ها و هتل های سبک عثمانی، تبدیل به یکی از جاذبه های گردشگری آنتالیا شده‌اند. کاله ایچی در عصر رومیان و در کنار بندر قدیمی آنتالیا ساخته شد، البته بعد از آن و در دوره‌های بیزانسی، سلجوقی و نهایتاً عثمانی بازسازی شد و به شکل امروزی آن درآمد. درهای ورودی شهر و دیوارهای بلند سنگی آن، از مهم‌ترین مشخصه‌های آن بودند. دروازه هادریان یکی از نمونه‌های زیبای معماری رومی در کاله ایچی است. جذاب‌ترین راه برای ورود به کاله ایچی، عبور از دروازه هادریان است. البته آسان‌ترین راه دسترسی عبور از Kalekapisi است.

فاصله تا مکان های مهم

کیلومتر

نقد و بررسی