عنوان ایرلاین اقامت قیمت از
اطلس جت ۶ شب ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان
قشم ایر ۷ شب ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
ماهان ۳ شب ۸۸۰٫۰۰۰ تومان
الاتحاد ۹ شب ۱۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
معراج ۳ شب ۷۵۰٫۰۰۰ تومان
کاسپین ۲ شب ۲۹۰٫۰۰۰ تومان
ایران ایر تور ۲ شب ۲۶۰٫۰۰۰ تومان
ایر باس اطلس گلوبال ۲ شب ۸۹۰٫۰۰۰ تومان