/ / /
هورشید آسمان آبی
تور آنتالیا شهریور ۹۷

تور آنتالیا شهریور ۹۷

هورشید آسمان آبی

مقصد مدت اقامت قیمت از
آنتالیا ۶ شب ۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت افزایش قیمت توضیحات
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ---
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ---
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ---
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ---
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ---
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ---
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ---
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ---
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ---
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ---

برنامه سفر

۲۲:۰۰ تهران
۴ ساعت ۱۵ دقیقه
۱ توقف اسپارتا
۰۲:۱۵ آنتالیا
قشم ایر
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۲۲:۰۰
امام خمینی
۰۱:۳۰
سلیمان دمیرل اسپارتا
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
توقف در فرودگاه سلیمان دمیرل اسپارتا
اتوبوس
۴۵ دقیقه
۰۱:۳۰
اسپارتا
۰۲:۱۵
آنتالیا
۴۵ دقیقه
۶ شب
اقامت در آنتالیا
۶ شب
۶ شب
اقامت در آنتالیا
۶ شب
۱۳:۰۰ آنتالیا
۴ ساعت ۱۵ دقیقه
۱ توقف اسپارتا
۰۴:۱۵ تهران
اتوبوس
۴۵ دقیقه
۱۳:۰۰
آنتالیا
۱۳:۴۵
اسپارتا
۴۵ دقیقه
توقف در فرودگاه سلیمان دمیرل اسپارتا
قشم ایر
۳ ساعت ۳۰ دقیقه
۰۰:۴۵
سلیمان دمیرل اسپارتا
۰۴:۱۵
امام خمینی
۳ ساعت ۳۰ دقیقه

جدول قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Asel
ALL

۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Himeros Life
ALL

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Himeros Beach
ALL

۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Club Herakles
ALL

۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Iko Melisa Garden
ALL

۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Orange County
ALL

۴,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Belkon
ALL

۴,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Lara Hadrianus
ALL

۴,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Palmet
U.All

۴,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Armas Gul Beach
ALL

۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Maya World Imperial Kemer
ALL

۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Maya World Belek
ALL

۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Laren Family
ALL

۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Avantgarde
U.All

۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Imperial Sunland
U.All

۵,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Armas Labada
ALL

۵,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Sensitive Premium
U.All

۵,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Grand Ring
ALL

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara
U.All

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Lara Family Club
U.All

۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Dosinia Luxury
U.All

۶,۲۰۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Max Holiday
U.All

۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Daima Biz
ALL

۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Karmir
U.All

۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Lara
U.All

۶,۴۵۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Club Sera
ALL

۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Grand Park Lara
U.All

۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Amara Prestige
U.All

۷,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace
U.All

۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Orange County
U.All

۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Crystal Waterworld
U.All

۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Belek
U.All

۸,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Fame Residence
ALL

۸,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Adalya Elite Lara
U.All

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Venezia Palace Deluxe
U.All

۹,۴۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Miracle
U.All

۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Trendy Lara
U.All

۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes
U.All

۱۰,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara
U.All

۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek
U.All

۱۰,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Barut Lara
U.All

۱۰,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Royal Holiday Palace
U.All

۱۰,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Royal Wings
U.All

۱۰,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Ela Quality
U.All

۱۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۱۵۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Calista Luxury
U.All

۱۹,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات آژانس

  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با خدمات All INCLUSIVE
  • ترنسفر فرودگاهی
  • تور لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر هوایی - قشم ایر
تاریخ ۲۲ شهریور ۹۷ الی ۶ مهر ۹۷
توضيحات مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد-
نرخ کودک زیر ۲ سال 200000 تومان می باشد-
پرداخت ۷۰% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر اینصورت رزرو شما تایید نخواهد شد-
در صورت جا ندادن هتل،هتل مشابه داده می شود و به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق میگیرد-
مبالغ فوق با نرخ حواله روز محاسبه شده است , در صورت افزایش و کاهش نرخ حواله ما به التفاوت محاسبه می شود-

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظرپرسش و پاسخ