تور استانبول ویژه 10 آبان تا 9 آذر 96

مقصد استانبول
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
قیمت از 799.000 تومان
ایرلاین زاگرس

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ آفر

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Topkapi Sabena
B.B

۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۷,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Liza
B.B

۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۷,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Milan
B.B

۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۷,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Kaya
B.B

۸۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۸,۰۰۰ تومان ۸۵۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Prens
B.B

۸۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان ۸۵۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Kaya Madrid
B.B

۸۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان ۸۵۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Montagna Hera
B.B

۸۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۶,۰۰۰ تومان ۸۵۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Topkapi
B.B

۸۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان ۸۵۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Monopol
B.B

۹۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان ۸۸۴,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Alfa
B.B

۹۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Laleli Blue Marmaray
B.B

۹۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۵,۰۰۰ تومان ۹۳۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Park Grazza
B.B

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان ------------- ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Sogut Old City
B.B

۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۹۳۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Sultan
B.B

۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۳,۰۰۰ تومان ۹۲۱,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Aspen
B.B

۱,۰۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۸,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Style
B.B

۱,۰۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Buyuk Keban
B.B

۱,۰۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۹۴۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Berjer Boutique
B.B

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Levent
B.B

۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

The City Port
B.B

۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۹۲۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Nanda
B.B

۹۸۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۱,۰۰۰ تومان ۹۱۴,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Yuksel
B.B

۹۸۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

White Monarch
B.B

۹۸۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۱۴,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Vizon
B.B

۹۸۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۱۴,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Birbey
B.B

۹۸۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۱۴,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Cumbali Plaza
B.B

۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۲,۰۰۰ تومان ۹۱۴,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Golden Hill
B.B

۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۱۴,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Hilarium
B.B

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Unal
B.B

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

All Seasons
B.B

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Hamidiye
B.B

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۶,۰۰۰ تومان ۹۱۴,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Blueway City
B.B

۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان ۹۲۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Ikbal Deluxe
B.B

۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۹۳۸,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Dora
B.B

۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۹۲۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Icon
B.B

۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۹۲۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Rose by Molton
B.B

۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۹۲۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Budo
B.B

۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۹۲۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Laleli Gonen
B.B

۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۹۲۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Pamir
B.B

۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۲۶,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Tilia
B.B

۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۳۸,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Marmaray
B.B

۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Taksim Line
B.B

۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۵۱,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

The Biancho Pera
B.B

۱,۰۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Carlton
B.B

۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۴,۰۰۰ تومان ۹۳۸,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Taksim Express
B.B

۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۲,۰۰۰ تومان ۹۳۸,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Cartoon
B.B

۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹۳۸,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Asiyan
B.B

۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹۳۸,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Tulip by Molton
B.B

۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹۵۱,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Nova Plaza
B.B

۱,۰۹۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۳,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

The Peak
B.B

۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ------------- ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Washington
B.B

۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۹۵۱,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Black Bird
B.B

۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Sorriso
B.B

۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Eterno
B.B

۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان ۹۳۸,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Klas
B.B

۱,۱۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Ramada Old City
B.B

۱,۱۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۹۵۱,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Nidya
B.B

۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ------------- ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Taxim Lounge
B.B

۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹۵۱,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Gulsoy
B.B

۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۱,۰۰۰ تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Halifaks
B.B

۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۳,۰۰۰ تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Riva
B.B

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Metropolitan
B.B

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Crystal
B.B

۱,۱۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Ibis
B.B

۱,۱۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Richmond
B.B

۱,۱۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Konak
B.B

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۷,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Grand Oztanik
B.B

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Golden Park
B.B

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۸,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

Golden Age
B.B

۱,۲۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۳,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - زاگرس
تاریخ ۱۰ آبان ۹۶ الی ۹ آذر ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز زاگرس -لیدر فارسی زبان-ترانسفر-بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو-یک گشت شهری
توضيحات کودک زیر دوسال 199.000 تومان
کودک بدون تخت 779.000 تومان

پرواز برگشت زاگرس جمعه پکیج+100.000 تومان
هتل Aspen استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۵۷,۰۰۰ تومان

هتل Laleli Gonen استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان

هتل Berjer Boutique استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Mercure استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Lares Park استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل Nova Plaza استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Taksim Line استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

هتل DoubleTree by Hilton Piyalepasa استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان

هتل City Center استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۹۶۰,۰۰۰ تومان

هتل dora استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۹۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر