تور استانبول ویژه 20 شهریور تا 18 مهر 96

مقصد استانبول
مدت اقامت 4 شب و 5 روز
قیمت از 1.657.000 تومان
ایرلاین معراج

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Grand Liza
B.B

۱,۶۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Milan
B.B

۱,۶۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Abel
B.B

۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Prens
B.B

۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Topkapi Sabena
B.B

۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Kaya Madrid
B.B

۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Emin
B.B

۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Grazza
B.B

۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۳,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Laleli Blue Marmaray
B.B

۱,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Nanda
B.B

۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

All Seasons
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Sultan
B.B

۱,۸۰۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Birbey
B.B

۱,۸۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Blueway City
B.B

۱,۸۱۷,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Hilarium
B.B

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Laleli Gonen
B.B

۱,۸۲۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Tamara Residence
B.B

۱,۸۳۳,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۳۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Alfa
B.B

۱,۸۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Tango
B.B

۱,۸۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Hamidiye
B.B

۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Budo
B.B

۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Buyuk Keban
B.B

۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Aspen
B.B

۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Levent
B.B

۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Pamir
B.B

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Blueway Historical
B.B

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Cumbali Plaza
B.B

۱,۸۳۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Rose by Molton
B.B

۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

City by Molton
B.B

۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Marmaray
B.B

۱,۸۲۲,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Vizon
B.B

۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Tulip
B.B

۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Carlton
B.B

۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Peak
B.B

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۲,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Klas
B.B

۱,۸۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۱,۸۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Dora
B.B

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Washington
B.B

۱,۹۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۱,۸۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Taksim Line
B.B

۱,۸۸۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Icon
B.B

۱,۹۳۴,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Halic
B.B

۱,۹۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۲,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Black Bird
B.B

۱,۹۳۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Green Park
B.B

۱,۹۶۶,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Riva
B.B

۱,۹۶۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ibis
B.B

۱,۹۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Zurich
B.B

۲,۰۲۱,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Crystal
B.B

۲,۰۲۱,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Konak
B.B

۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lamartine
B.B

۲,۰۹۷,۰۰۰ تومان ۲,۷۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Best Western Eresin Taxim
B.B

۲,۰۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Golden Park
B.B

۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Senator Taksim
B.B

۲,۰۷۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Golden Age 1
B.B

۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Oztanik
B.B

۲,۱۱۶,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Hotel Taksim
B.B

۲,۱۱۶,۰۰۰ تومان ۲,۷۲۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Sisli
B.B

۲,۰۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۴۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۱۷۳,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Metropolitan
B.B

۲,۱۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۸۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Eresin Taxim Premier
B.B

۲,۱۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۸۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Nippon
B.B

۲,۱۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۸۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lares Park
B.B

۲,۱۵۴,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۸,۰۰۰ تومان - ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Green Park
B.B

۱,۹۶۶,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Titanic City Taksim
B.B

۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Hurry Inn Merter
B.B

۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Biz Cevahir
B.B

۲,۱۰۴,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان bosphorus

DoubleTree by Hilton Piyalepasa
B.B

۲,۱۶۴,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Taksim Gonen
B.B

۲,۲۶۸,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Pera
B.B

۲,۳۴۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Rixos Pera
B.B

۲,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۳,۹۸۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Hyatt
B.B

۳,۱۳۳,۰۰۰ تومان ۴,۷۴۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Palazzo Donizetti
B.B

۱,۹۷۶,۰۰۰ تومان ۲,۴۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Surmeli
B.B

۲,۰۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Naz City
B.B

۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Cevahir
B.B

۲,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۲,۴۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Point Barbaros
B.B

۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Dedeman Levent
B.B

۲,۱۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lazzoni
B.B

۲,۱۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Crowne Plaza
B.B

۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Novotel Bosphorus
B.B

۲,۳۷۳,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Elysium
B.B

۲,۲۹۷,۰۰۰ تومان ۳,۱۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Holiday Inn Sisli
B.B

۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Point Taksim
B.B

۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Parma Taksim
B.B

۲,۴۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۴۵۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Fairmont Quasar
B.B

۲,۵۴۴,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
B.B

۲,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Elite World
B.B

۲,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Divan
B.B

۲,۸۴۸,۰۰۰ تومان ۴,۱۷۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Taksim
B.B

۳,۰۱۹,۰۰۰ تومان ۴,۳۶۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Swissotel The Bosphorus
B.B

۳,۰۳۸,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۶,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Hyatt
B.B

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۲,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

CVK
B.B

۳,۵۸۹,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Shangri La Bosphorus
B.B

۳,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Raffles
B.B

۴,۰۶۴,۰۰۰ تومان ۶,۶۴۸,۰۰۰ تومان ۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ciragan Palace Kempinski
B.B

۴,۵۵۸,۰۰۰ تومان ۷,۳۱۳,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Four Seasons Bosphorus
B.B

۴,۷۶۷,۰۰۰ تومان ۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۳۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - معراج
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۶ الی ۱۸ مهر ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز معراج و زاگرس-لیدر فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو- یک گشت شهری
توضيحات پروازمعراج برگشت بامداد شنبه و پرواز زاگرس برگشت جمعه +200.000 تومان
کودک زیر دوسال 199.000 تومان
کودک بدون تخت 959.000 تومان
پرواز رفت تاریخ های 4-5-6 مهرماه و پرواز برگشت 7-8-9-10 مهرماه پکیج +300.000 تومان

هتل DoubleTree by Hilton Piyalepasa استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۸۹,۰۰۰ تومان

هتل Marble استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Topkapi استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل CVK استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان

هتل Matiat استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Nippon استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۷۷۵,۰۰۰ تومان

هتل Divan استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Raffles استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۳,۴۱۸,۰۰۰ تومان

هتل Park Dedeman Levent استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۲,۰۰۸,۰۰۰ تومان

هتل Blueway City استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر