تور استانبول ویژه 20 شهریور تا 18 مهر 96

مقصد استانبول
مدت اقامت 7 شب و 8 روز
قیمت از 1.587.000 تومان
ایرلاین معراج

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Prens
B.B

۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Liza
B.B

۱,۸۰۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Milan
B.B

۱,۸۰۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Abel
B.B

۱,۸۲۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Topkapi Sabena
B.B

۱,۸۵۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Kaya Madrid
B.B

۱,۸۵۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Grazza
B.B

۱,۹۹۷,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۹,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Laleli Blue Marmaray
B.B

۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Emin
B.B

۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Nanda
B.B

۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

All Seasons
B.B

۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Sultan
B.B

۲,۰۵۳,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Birbey
B.B

۲,۰۸۱,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Blueway City
B.B

۲,۰۸۱,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Hilarium
B.B

۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Laleli Gonen
B.B

۲,۰۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۵۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Tamara Residence
B.B

۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Alfa
B.B

۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Tango
B.B

۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Hamidiye
B.B

۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Budo
B.B

۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Buyuk Keban
B.B

۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Aspen
B.B

۲,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Levent
B.B

۲,۶۲۹,۰۰۰ تومان ۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Pamir
B.B

۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Blueway Historical
B.B

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Cumbali Plaza
B.B

۲,۱۱۴,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Rose by Molton
B.B

۲,۰۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

City by Molton
B.B

۲,۰۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Marmaray
B.B

۲,۰۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Vizon
B.B

۲,۰۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Tulip
B.B

۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۸۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Carlton
B.B

۲,۱۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۴۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Peak
B.B

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Klas
B.B

۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Dora
B.B

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Washington
B.B

۲,۲۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Taksim Line
B.B

۲,۲۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۸۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Icon
B.B

۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان ۳,۰۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Halic
B.B

۲,۲۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Black Bird
B.B

۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Green Park
B.B

۲,۳۳۸,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Riva
B.B

۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ibis
B.B

۲,۳۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Zurich
B.B

۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Crystal
B.B

۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Konak
B.B

۲,۴۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lamartine
B.B

۲,۵۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Best Western Eresin Taxim
B.B

۲,۵۰۱,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Golden Park
B.B

۲,۵۴۴,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Senator Taksim
B.B

۲,۵۳۴,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Golden Age 1
B.B

۲,۶۳۴,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Oztanik
B.B

۲,۶۰۱,۰۰۰ تومان ۳,۷۳۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Hotel Taksim
B.B

۲,۶۰۱,۰۰۰ تومان ۳,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Sisli
B.B

۲,۵۰۱,۰۰۰ تومان ۳,۲۳۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۷۰۱,۰۰۰ تومان ۳,۹۳۱,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Richmond
B.B

۲,۶۳۴,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Metropolitan
B.B

۲,۶۶۷,۰۰۰ تومان ۳,۸۶۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Eresin Taxim Premier
B.B

۲,۶۶۷,۰۰۰ تومان ۳,۸۶۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Nippon
B.B

۲,۶۶۷,۰۰۰ تومان ۳,۸۶۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lares Park
B.B

۲,۶۶۷,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۲,۰۰۰ تومان - ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Green Park
B.B

۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Titanic City Taksim
B.B

۲,۸۳۴,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Hurry Inn Merter
B.B

۲,۵۱۶,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Biz Cevahir
B.B

۲,۵۷۲,۰۰۰ تومان ۳,۵۲۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۵۴۴,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان bosphorus

DoubleTree by Hilton Piyalepasa
B.B

۲,۶۷۷,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۷۷۷,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان bomonty

Taksim Gonen
B.B

۲,۸۶۷,۰۰۰ تومان ۳,۹۳۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

hilton
B.B

۲,۹۷۷,۰۰۰ تومان ۴,۴۷۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان bomonty

The Marmara Pera
B.B

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Rixos Pera
B.B

۳,۷۰۸,۰۰۰ تومان ۵,۸۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Hyatt
B.B

۴,۳۷۳,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Dedeman
B.B

۲,۳۴۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Palazzo Donizetti
B.B

۲,۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳,۲۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Surmeli
B.B

۲,۴۰۴,۰۰۰ تومان ۳,۲۷۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Naz City
B.B

۲,۵۱۱,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Cevahir
B.B

۲,۴۸۸,۰۰۰ تومان ۳,۲۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Point Barbaros
B.B

۲,۵۴۴,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Dedeman Levent
B.B

۲,۷۱۱,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lazzoni
B.B

۲,۷۱۱,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Crowne Plaza
B.B

۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Novotel Bosphorus
B.B

۳,۰۴۳,۰۰۰ تومان ۴,۵۳۹,۰۰۰ تومان ۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Elysium
B.B

۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Holiday Inn Sisli
B.B

۲,۷۷۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۴۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Point Taksim
B.B

۳,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۴,۷۳۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Parma Taksim
B.B

۳,۲۰۹,۰۰۰ تومان ۴,۹۳۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۷۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Fairmont Quasar
B.B

۳,۳۴۲,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
B.B

۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۴,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Elite World
B.B

۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان ۵,۲۷۱,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Divan
B.B

۳,۸۷۴,۰۰۰ تومان ۶,۲۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۶۷۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Taksim
B.B

۴,۱۷۴,۰۰۰ تومان ۶,۵۳۴,۰۰۰ تومان ۲,۳۱۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Swissotel The Bosphorus
B.B

۴,۲۰۷,۰۰۰ تومان ۶,۹۳۳,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Hyatt
B.B

۴,۹۷۲,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۶,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

CVK
B.B

۵,۱۷۱,۰۰۰ تومان ۸,۸۶۲,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Shangri La Bosphorus
B.B

۵,۳۰۴,۰۰۰ تومان ۸,۹۶۲,۰۰۰ تومان ۳,۴۰۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Raffles
B.B

۶,۰۰۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۲۴,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ciragan Palace Kempinski
B.B

۶,۸۶۷,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۸۸,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Four Seasons Bosphorus
B.B

۷,۲۳۳,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۵۴,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - معراج
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۶ الی ۱۸ مهر ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز معراج و زاگرس-لیدر فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو- یک گشت شهری
توضيحات پروازمعراج برگشت بامداد شنبه و پرواز زاگرس برگشت جمعه +200.000 تومان
کودک زیر دوسال 199.000 تومان
کودک بدون تخت 959.000 تومان
پرواز رفت تاریخ های 4-5-6 مهرماه و پرواز برگشت 7-8-9-10 مهرماه پکیج +300.000 تومان

هتل Park Grazza استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۶۹۳,۰۰۰ تومان

هتل Dedeman استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Titanic Business Bayrampasa استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Grand Hilarium استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

هتل Ramada Plaza استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Divan استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۲,۵۰۶,۰۰۰ تومان

هتل Palazzo Donizetti استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Best Western Eresin Taxim استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Richmond استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان

هتل Laleli Gonen استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر