تور استانبول ویژه 20 شهریور تا 18 مهر 96

مقصد استانبول
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
قیمت از 1.609.000 تومان
ایرلاین معراج

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Grand Liza
B.B

۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Milan
B.B

۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Prens
B.B

۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Topkapi Sabena
B.B

۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Abel
B.B

۱,۶۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Kaya Madrid
B.B

۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Birbey
B.B

۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Blueway City
B.B

۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Sultan
B.B

۱,۷۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Alfa
B.B

۱,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Laleli Blue Marmaray
B.B

۱,۶۸۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Grazza
B.B

۱,۶۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Tamara Residence
B.B

۱,۷۴۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Hamidiye
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Budo
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Tango
B.B

۱,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Levent
B.B

۱,۹۶۴,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۳,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Aspen
B.B

۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Buyuk Keban
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Emin
B.B

۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Nanda
B.B

۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Hilarium
B.B

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Pamir
B.B

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Blueway Historical
B.B

۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Cumbali Plaza
B.B

۱,۷۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

All Seasons
B.B

۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Laleli Gonen
B.B

۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Rose by Molton
B.B

۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

City by Molton
B.B

۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Marmaray
B.B

۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Vizon
B.B

۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Tulip
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Carlton
B.B

۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Peak
B.B

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Washington
B.B

۱,۷۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Taksim Line
B.B

۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Klas
B.B

۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Dora
B.B

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Icon
B.B

۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Halic
B.B

۱,۷۹۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان ------------- ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Black Bird
B.B

۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Green Park
B.B

۱,۸۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Riva
B.B

۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان ۲,۲۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ibis
B.B

۱,۸۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Zurich
B.B

۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Crystal
B.B

۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lamartine
B.B

۱,۹۴۱,۰۰۰ تومان ۲,۴۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Konak
B.B

۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Best Western Eresin Taxim
B.B

۱,۹۱۲,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Golden Park
B.B

۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Senator Taksim
B.B

۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Golden Age 1
B.B

۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Oztanik
B.B

۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Hotel Taksim
B.B

۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Richmond
B.B

۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۴۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Metropolitan
B.B

۱,۹۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Eresin Taxim Premier
B.B

۱,۹۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Titanic City Taksim
B.B

۲,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Nippon
B.B

۱,۹۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Taksim Gonen
B.B

۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Sisli
B.B

۱,۹۱۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Pera
B.B

۲,۱۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lares Park
B.B

۱,۹۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۴,۰۰۰ تومان - ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Hurry Inn Merter
B.B

۱,۹۲۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Biz Cevahir
B.B

۱,۹۴۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان bosphorus

DoubleTree by Hilton Piyalepasa
B.B

۱,۹۹۳,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۳۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان bomonty

Rixos Pera
B.B

۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۱,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

hilton
B.B

۲,۱۲۲,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان bomonty

Grand Hyatt
B.B

۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۳۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Green Park
B.B

۱,۷۹۲,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Dedeman
B.B

۱,۸۵۲,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Palazzo Donizetti
B.B

۱,۸۵۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Surmeli
B.B

۱,۸۷۶,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Naz City
B.B

۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Grand Cevahir
B.B

۱,۹۱۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Point Barbaros
B.B

۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Dedeman Levent
B.B

۲,۰۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Lazzoni
B.B

۲,۰۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Crowne Plaza
B.B

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Novotel Bosphorus
B.B

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Elysium
B.B

۲,۰۹۳,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۴,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Holiday Inn Sisli
B.B

۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
B.B

۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Point Taksim
B.B

۲,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Fairmont Quasar
B.B

۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Parma Taksim
B.B

۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان ۲,۹۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Elite World
B.B

۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Divan
B.B

۲,۵۰۶,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Radisson Blu Bosphorus
B.B

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۲,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Taksim
B.B

۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Swissotel The Bosphorus
B.B

۲,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۸۱۷,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Park Hyatt
B.B

۲,۹۷۷,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

CVK
B.B

۳,۰۶۲,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۴,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Shangri La Bosphorus
B.B

۳,۱۱۹,۰۰۰ تومان ۴,۶۸۷,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۷,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Raffles
B.B

۳,۴۱۸,۰۰۰ تومان ۵,۳۵۶,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Ciragan Palace Kempinski
B.B

۳,۷۸۹,۰۰۰ تومان ۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

Four Seasons Bosphorus
B.B

۳,۹۴۶,۰۰۰ تومان ۵,۹۶۹,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۶,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - معراج
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۶ الی ۱۸ مهر ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز معراج و زاگرس-لیدر فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو- یک گشت شهری
توضيحات پرواز برگشت بامداد شنبه و پرواز زاگرس برگشت جمعه +200.000 تومان
کودک زیر دوسال 199.000 تومان
کودک بدون تخت 959.000 تومان
26-1OCTسپتامبر +300.000 تومان
هتل Park Dedeman Levent استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۲,۰۰۸,۰۰۰ تومان

هتل Kaya Madrid استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۹۹۰,۰۰۰ تومان

هتل dora استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Alfa استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Pera Rose استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Zurich استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

هتل Nova Plaza استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Aspen استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان

هتل Grand Oztanik استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل Grand Pamir استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر