تور استانبول ویژه 22 مهر تا 12 آبان 96

مقصد استانبول
مدت اقامت 7 شب و 8 روز
قیمت از 1.199.000 تومان
ایرلاین معراج

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Topkapi Sabena
B.B

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Liza
B.B

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Milan
B.B

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Kaya
B.B

۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Prens
B.B

۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Kaya Madrid
B.B

۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

La Garden
B.B

۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Topkapi
B.B

۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Monopol
B.B

۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Montagna Hera
B.B

۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Laleli Blue Marmaray
B.B

۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Alfa
B.B

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Park Grazza
B.B

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Sogut Old City
B.B

۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Sultan
B.B

۱,۴۵۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Aspen
B.B

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Style
B.B

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

By Murat Crown
B.B

۱,۵۱۳,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Tango
B.B

۱,۵۴۱,۰۰۰ تومان ۲,۲۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Buyuk Keban
B.B

۱,۵۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Berjer Boutique
B.B

۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان boutique

Avantgarde Levent
B.B

۲,۰۰۴,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The City Port
B.B

۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nanda
B.B

۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Marinem
B.B

۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Yuksel
B.B

۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان boutique

Grand Emin
B.B

۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Hilarium
B.B

۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Unal
B.B

۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

All Seasons
B.B

۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Hamidiye
B.B

۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Hill
B.B

۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Blueway City
B.B

۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Cumbali Plaza
B.B

۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ikbal Deluxe
B.B

۱,۴۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

White Monarch
B.B

۱,۴۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

City by Molton
B.B

۱,۴۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Vizon
B.B

۱,۴۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Delta
B.B

۱,۴۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Birbey
B.B

۱,۴۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Blueway Historical
B.B

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Laleli Gonen
B.B

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Pamir
B.B

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Tilia
B.B

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Marmaray
B.B

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Sanat Pera
B.B

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Biancho Pera
B.B

۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Carlton
B.B

۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Dora
B.B

۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Taksim Express
B.B

۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Cartoon
B.B

۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Asiyan
B.B

۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Tulip by Molton
B.B

۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Budo
B.B

۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Peak
B.B

۱,۵۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۳,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Black Bird
B.B

۱,۵۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Sorriso
B.B

۱,۵۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Icon
B.B

۱,۵۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nova Plaza
B.B

۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Klas
B.B

۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Haliç
B.B

۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ramada Old City
B.B

۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Washington
B.B

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nidya
B.B

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۱,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Feronya
B.B

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Taxim Lounge
B.B

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Gulsoy
B.B

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Halifaks
B.B

۱,۶۸۷,۰۰۰ تومان ۲,۴۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Taksim Line
B.B

۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Riva
B.B

۱,۷۳۳,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۶,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ibis
B.B

۱,۸۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Konak
B.B

۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Crystal
B.B

۱,۸۷۱,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Zurich
B.B

۱,۸۷۱,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Best Western Eresin Taxim
B.B

۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Lamartine
B.B

۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Park
B.B

۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Sisli
B.B

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Senator Taksim
B.B

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Richmond
B.B

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ramada Taksim
B.B

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Hotel Taksim
B.B

۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Metropolitan
B.B

۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Oztanik
B.B

۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Age 1
B.B

۲,۰۴۴,۰۰۰ تومان ۳,۲۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nippon
B.B

۲,۰۴۴,۰۰۰ تومان ۳,۲۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Lares Park
B.B

۲,۱۱۳,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Titanic City Taksim
B.B

۲,۲۵۱,۰۰۰ تومان ۳,۶۳۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Midtown
B.B

۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ramada Merter
B.B

۱,۴۷۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان no transfer

Palazzo Donizetti
B.B

۱,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Dedeman
B.B

۱,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Vialand Palace
B.B

۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Wyndham Istanbul Old City
B.B

۱,۷۸۱,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Surmeli
B.B

۱,۷۸۱,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Cevahir
B.B

۱,۸۹۴,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Hurry Inn Merter
B.B

۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Naz City
B.B

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Point Barbaros
B.B

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

DoubleTree by Hilton Piyalepasa
B.B

۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Mercure
B.B

۲,۰۵۴,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Novotel Bosphorus
B.B

۲,۰۵۴,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Park Dedeman Levent
B.B

۲,۲۲۶,۰۰۰ تومان ۳,۵۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان superiour room

Crowne Plaza
B.B

۲,۲۶۱,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Holiday Inn Sisli
B.B

۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۳۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Hilton Bomonti
B.B

۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Radisson Blu Sisli
B.B

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۹۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Elysium
B.B

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۹۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان classic.r

Elite World
B.B

۲,۴۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۷۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
B.B

۲,۴۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Taksim
B.B

۲,۸۱۳,۰۰۰ تومان ۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Fairmont Quasar
B.B

۲,۸۱۳,۰۰۰ تومان ۴,۷۴۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Rixos Pera
B.B

۲,۹۱۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

CVK
B.B

۳,۱۵۸,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Conrad
B.B

۳,۱۵۸,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Swissotel The Bosphorus
B.B

۳,۳۳۱,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Divan
B.B

۳,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۸۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Hyatt
B.B

۳,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Park Hyatt
B.B

۳,۸۸۳,۰۰۰ تومان ۸,۰۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Shangri La Bosphorus
B.B

۴,۸۴۹,۰۰۰ تومان ۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Raffles
B.B

۵,۵۷۴,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۶۷,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Four Seasons Bosphorus
B.B

۶,۸۵۱,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۵۱,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - معراج
تاریخ ۲۲ مهر ۹۶ الی ۱۲ آبان ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز معراج و زاگرس-لیدر فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو- یک گشت شهری
توضيحات پرواز برگشت بامداد شنبه و پرواز زاگرس برگشت جمعه +200.000 تومان
کودک زیر دوسال 199.000 تومان
کودک بدون تخت 899.000 تومان

هتل Vali Konak استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Taksim Gonen استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Seminal استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Park Grazza استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Aspen استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان

هتل Ramada Taksim استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان

هتل Nova Plaza استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۸۱,۰۰۰ تومان

هتل The Biancho Pera استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان

هتل Grand Cevahir استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل Marble استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر