تور دبی تا 9 شهریور

مقصد دبی
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
قیمت از 950.000 تومان
ایرلاین ایرعربیا

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Dream Palace
H.B

۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Phoenix
H.B

۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Mayfair
H.B

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Sun And Sand Downtown
H.B

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Orchid
H.B

۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Fortune Pearl
H.B

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Dorus
B.B

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Nihal Palace
B.B

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Sheraton Deira
B.B

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Avenue
B.B

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Raintree
B.B

۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

City Seasons
B.B

۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Emirates Grand
B.B

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Rose Rayhaan
B.B

۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Jood Palace
B.B

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Millennium Plaza
B.B

۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Hyatt Regency
B.B

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Al Ghurair Rayhaan
B.B

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Nassima Royal
B.B

۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Pullman City Centre
B.B

۱,۵۱۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Fairmont
B.B

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Habtoor Grand
B.B

۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Rixos The Palm
B.B

۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Rixos Bab Al Bahr
B.B

۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

Atlantis The Palm
B.B

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۸۷۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - ایرعربیا
تاریخ ۱۲ مرداد ۹۶ الی ۱۲ شهریور ۹۶
مدارک لازم اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان
توضيحات پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود
حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد
پرواز چارتر، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد
نرخ کودک بدون تخت 890000و نرخ کودک زیر 2 سال 450000تومان می باشد

تورهای مرتبط

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از آژانس
هتل Delmon Palace دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل City Seasons دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل Fortune Pearl دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Abjar Grand دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل Millennium Plaza دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Sheraton Grand دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل Al Ghurair Rayhaan دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Crowne Plaza دیره دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Sheraton Mall Of The Emirates دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Gloria دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر