تور آنتالیا ویژه 6 و 7 مرداد

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.435.000 تومان
ایرلاین کیش ایر

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

کبریاسفر تکین

۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc
ALL

۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

 Himeros Club
ALL

۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Adonis
ALL

۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Grand Mir' Amor
ALL

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK
U.All

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Sarp
ALL

۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Millennium Resort
ALL

۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Side
U.All

۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Imperial Sunland
ALL

۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Amara Prestige
U.All

۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Kundu
U.All

۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Aydinbey Famous
U.All

۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Max Holiday
U.All

۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Orange County
U.All

۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان alanya

Club Sera
U.All

۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Karmir
U.All

۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara
U.All

۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Kirman Belazur
U.All

۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Crystal Waterworld
U.All

۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Sea Life
U.All

۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Belek
U.All

۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Cornelia De Luxe
U.All

۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Aska Lara
U.All

۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Dreams
U.All

۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Orange County
U.All

۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان kemer

Adalya Elite Lara
U.All

۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
U.All

۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Alva Donna
U.All

۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Miracle
U.All

۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Porto Bello
U.All

۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Bellis Deluxe
U.All

۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Baia Lara
U.All

۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace
U.All

۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes
U.All

۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Beldibi
U.All

۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Ela Quality
U.All

۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara
U.All

۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin Diva
U.All

۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Royal Holiday Palace
U.All

۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin Palace
U.All

۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek
U.All

۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Golf Resort
U.All

۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Verde
U.All

۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate
U.All

۵,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin BE Grand
U.All

۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Serenity
U.All

۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial
U.All

۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Premium
U.All

۶,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۹۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - کیش ایر
تاریخ ۶ مرداد ۹۶ الی ۱۳ مرداد ۹۶
مدارک لازم اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت به فرودگاه اسپارتا و دنیزلی، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان

پشتیبانی: 09364781644
لینک کانال تلگرام: kebriaSafar@
توضيحات پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد.
در صورت کنسلی ، تغییر تاریخ و یا نام کل مبلغ سوخت میگردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
پرداخت 50% از کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است.
نرخ کودک زیر 2سال 200.000 تومان می باشد.
هتل WOW Topkapi Palace آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان

هتل Gloria Verde آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل Aska Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان

هتل Voyage Belek آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۵,۱۶۵,۰۰۰ تومان

 هتل Himeros Club آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Grand Ring آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Lara Family Club آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Adalya Elite Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۴۳۵,۰۰۰ تومان

هتل Kervansaray Kundu آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Lara Dinc آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر