تور آنتالیا ویژه 17 تیر

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.795.000 تومان
ایرلاین پگاسوس

اطلاعات تماس

نام آژانس کبریاسفر تکین
تلفن ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
ایمیل info@kebriasafar.com
وب سایت http://www.kebriasafar.com

تاریخ های تور

از تاریخ تا تاریخ توضیحات
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

 Himeros Club

ALL
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Grand Mir' Amor

ALL
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Side

U.All
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Meder Resort

ALL
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Adonis

ALL
۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK

U.All
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Karmir

U.All
۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Belek Seagate

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Goynuk

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Le Jardin

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Aydinbey Famous

U.All
۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Club Sera

U.All
۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Daima Biz

U.All
۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان alanya

Amara Prestige

U.All
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Kirman Belazur

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Kundu

U.All
۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Crystal Waterworld

U.All
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Belek

U.All
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Sea Life

ALL
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara

U.All
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Belek Beach

U.All
۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Cornelia De Luxe

U.All
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Adalya Elite Lara

U.All
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Miracle

U.All
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Dreams

U.All
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Baia Lara

U.All
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Porto Bello

U.All
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان kemer

Titanic Beach Lara

U.All
۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace

U.All
۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes

U.All
۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek

U.All
۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin Diva

U.All
۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin BE Grand

U.All
۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Golf Resort

U.All
۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Royal Holiday Palace

U.All
۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Ela Quality

U.All
۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Beldibi

U.All
۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Verde

U.All
۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial

U.All
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate

U.All
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Serenity

U.All
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Premium

U.All
۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - پگاسوس
تاریخ ۱۷ تیر ۹۶ الی ۲۳ تیر ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت، راهنمای زبان فارسی، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی

توضيحات بیمه افراد بالای 60 سال، مبلغ 50.000 تومان جداگانه از نرخ پکیج محاسبه میشود.
پرداخت 50% مبلغ تور در زمان رزرو الزامی است.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی ، تغییر نام، تغییر تاریخ سوخت کامل میگردد.
نرخ کودک زیر 2سال 350.000 تومان می باشد.

پشتیبانی: 09364781644
لینک کانال تلگرام: kebriaSafar@
هتل Titanic Beach Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Ozkaymak Falez آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Imperial Sunland آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Kervansaray Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Himeros Beach آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Miracle آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Cornelia Diamond آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Himeros Life آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر