تور استانبول ویژه عید فطر

اطلاعات کلی تور

مقصد استانبول
مدت اقامت 2 شب و 3 روز
قیمت از 1,189,000 تومان
ایرلاین کیش ایر

اطلاعات تماس

نام آژانس امیدان پرواز
تلفن ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
ایمیل omidanparvaz@yahoo.com
وب سایت http://www.omidanparvaz.com

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Topkapi Sabena

B.B
۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Kaya Madrid

B.B
۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Liza

B.B
۱,۲۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Topkapi

B.B
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Alfa

B.B
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Sultan

B.B
۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Buyuk Keban

B.B
۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Tamara Residence

B.B
۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Matiat

B.B
۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Marmaray

B.B
۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nanda

B.B
۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Blueway City

B.B
۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Laleli Gonen

B.B
۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Marinem

B.B
۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Pamir

B.B
۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Birbey

B.B
۱,۲۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Cumbali Plaza

B.B
۱,۲۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Blueway Historical

B.B
۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

All Seasons

B.B
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Hill

B.B
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Pera Rose

B.B
۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Tulip

B.B
۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

City by Molton

B.B
۱,۲۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Budo

B.B
۱,۲۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Icon

B.B
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Feronya

B.B
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Zurich

B.B
۱,۳۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Halic

B.B
۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Washington

B.B
۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Carlton

B.B
۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Pera Tulip

B.B
۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Peak

B.B
۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Riva

B.B
۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Klas

B.B
۱,۳۳۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Lamartine

B.B
۱,۳۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ibis

B.B
۱,۳۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Black Bird

B.B
۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Crystal

B.B
۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Konak

B.B
۱,۳۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Green Park

B.B
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand de Pera

B.B
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Park

B.B
۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Avantgarde Hotel Taksim

B.B
۱,۳۹۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Metropolitan

B.B
۱,۴۰۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Oztanik

B.B
۱,۴۰۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Golden Age 1

B.B
۱,۴۰۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Central Palace

B.B
۱,۴۰۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Richmond

B.B
۱,۴۰۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Senator Taksim

B.B
۱,۴۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Mercure

B.B
۱,۴۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Lares Park

B.B
۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۱,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Taksim Gonen

B.B
۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۷,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Nippon

B.B
۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Titanic City Taksim

B.B
۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Ramada Merter

B.B
۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Surmeli

B.B
۱,۳۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Dedeman

B.B
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Hurry Inn Merter

B.B
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Naz City

B.B
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۲,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

DoubleTree by Hilton Piyalepasa

B.B
۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Hilton Bomonti

B.B
۱,۴۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Cevahir

B.B
۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Lazzoni

B.B
۱,۴۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Biz Cevahir

B.B
۱,۴۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Palazzo Donizetti

B.B
۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Elysium

B.B
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Holiday Inn Sisli

B.B
۱,۵۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Parma Taksim

B.B
۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Pera Palace

B.B
۱,۶۲۲,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Elite World

B.B
۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Radisson Blu Atakoy

B.B
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۷,۰۰۰ تومان ۱٫۴۱۷٫۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Rixos Pera

B.B
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Radisson Blu Bosphorus

B.B
۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Divan

B.B
۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Conrad

B.B
۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

The Marmara Taksim

B.B
۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۷۷,۰۰۰ تومان ------------- ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Grand Hyatt

B.B
۱,۸۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Swissotel

B.B
۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

CVK

B.B
۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۷,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Shangri La Bosphorus

B.B
۲,۰۷۳,۰۰۰ تومان ۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Raffles

B.B
۲,۵۴۱,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Four Seasons Bosphorus

B.B
۲,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۷۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - کیش ایر
تاریخ ۳ تیر ۹۶ الی ۹ تیر ۹۶
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز کیش ایر -ترانسفر فرودگا هی –لیدر فارسی زبان- بیمه مسافرتی تا سقف 10000یورو –یک گشت شهری رایگان
توضيحات اعتبار 24jun تا30jun
business class kish air+150.000 T
اعتبار پاسپورت حداقل6 ماه بوده و مسئولیت کنترل پاسپورتها به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
- نفرات بالای 75 سال مبلغ 25.000 تومان به مبلغ بیمه اضافه می شود.
- نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.
هتل Lamartine استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Elite World استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان

هتل Budo استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Rixos Pera استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

هتل Avantgarde Levent استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Point Taksim استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان

هتل Grand Cevahir استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل Monopol استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Radisson Blu Bosphorus استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان

هتل Nanda استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر