تور آنتالیا ویژه 9 و 10 تیر

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.385.000 تومان
ایرلاین کیش ایر

اطلاعات تماس

نام آژانس رادین گشت
تلفن ۰۲۱۸۸۷۳۰۸۳۰
ایمیل hamidreza65nehzat@yahoo.com
وب سایت http://www.radingasht.com

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Himeros Beach

ALL
۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Grand Mir' Amor

ALL
۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Side

U.All
۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK

U.All
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Adonis

ALL
۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Waterplanet

ALL
۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Meder Resort

ALL
۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان آلانیا

Crystal Waterworld

U.All
۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Wind of Lara

U.All
۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Aydinbey Famous

U.All
۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Throne Seagate

U.All
۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Le Jardin

U.All
۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Goynuk

U.All
۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Club Sera

U.All
۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Belek

U.All
۲,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Resort & Spa

U.All
۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان آلانیا

Kervansaray Kundu

U.All
۲,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Sea Life

ALL
۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Daima Biz

U.All
۳,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara

U.All
۳,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۳,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان کمر

Sherwood Dreams

U.All
۳,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Porto Bello

U.All
۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Baia Lara

U.All
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes

U.All
۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Miracle

U.All
۳,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara

U.All
۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Beldibi

U.All
۴,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace

U.All
۴,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek

U.All
۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin Diva

U.All
۴,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Verde

U.All
۴,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin BE Grand

U.All
۴,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Golf Resort

U.All
۵,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate

U.All
۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial

U.All
۵,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Serenity

U.All
۵,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Premium

U.All
۶,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۹,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - کیش ایر
تاریخ ۹ تیر ۹۶ الی ۱۶ تیر ۹۶
مدارک لازم گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پروازکیش ایر ( دنیزلی– اسپارتا ) - راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی
توضيحات نرخ INF ( بچه زیر 2 سال ) 150/000 تومان می باشد . کودک بدون تخت بدون کارمزد و کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد
هتل Lara Hadrianus آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Maxx Royal آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان

هتل Sea Life آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان

هتل Hadrianus آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Delphin Diva آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Club Sera آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Royal Towers آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Porto Bello آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر