تور آنتالیا

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.785.000 تومان
ایرلاین پگاسوس

اطلاعات تماس

نام آژانس رادین گشت
تلفن ۰۲۱۸۸۷۳۰۸۳۰
ایمیل hamidreza65nehzat@yahoo.com
وب سایت http://www.radingasht.com

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Himeros Beach

ALL
۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Grand Mir' Amor

ALL
۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Side

U.All
۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Adonis

ALL
۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK

U.All
۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Waterplanet

ALL
۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Meder Resort

ALL
۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Throne Seagate

U.All
۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Aydinbey Famous

U.All
۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان آلانیا

Crystal Waterworld

U.All
۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Wind of Lara

U.All
۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Goynuk

U.All
۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Le Jardin

U.All
۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Club Sera

U.All
۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Resort & Spa

U.All
۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان هتل در آلانیا می باشد.

Granada Luxury Belek

U.All
۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Kundu

U.All
۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Daima Biz

U.All
۳,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Sea Life

ALL
۳,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان کنی آلتی

Kervansaray Lara

U.All
۳,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان کمر

Sherwood Dreams

U.All
۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Baia Lara

U.All
۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Porto Bello

U.All
۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes

U.All
۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Miracle

U.All
۴,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara

U.All
۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Beldibi

U.All
۴,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace

U.All
۴,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek

U.All
۴,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin Diva

U.All
۴,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin BE Grand

ALL
۵,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Verde

U.All
۴,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Golf Resort

ALL
۵,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial

ALL
۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate

ALL
۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Serenity

ALL
۶,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Premium

ALL
۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۹,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - پگاسوس
تاریخ ۱۰ تیر ۹۶ الی ۱۷ تیر ۹۶
مدارک لازم گذرنامه با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پروازپگاسوس( آدانا ) – 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی
توضيحات تاریخ حرکت 10 تیر
رفت 08:00
برگشت : 02:00
هتل orange county alanya در دو منطقه کمر و آلانیا می باشد لطفاً دقت فرمایید.
هتل Gloria Serenity آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۵,۶۸۵,۰۰۰ تومان

هتل Viking Star آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Royal Towers آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Lara Palace آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۹۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Adalya Elite Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۳۸۵,۰۰۰ تومان

 هتل Himeros Club آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Titanic Beach Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Fame Residence آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Sea Life آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان

هتل Belek Beach آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۳۳۵,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر