تور آنتالیا ویژه 10 تیر

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.775.000 تومان
ایرلاین پگاسوس

اطلاعات تماس

نام آژانس کبریاسفر تکین
تلفن ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
ایمیل info@kebriasafar.com
وب سایت http://www.kebriasafar.com

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۷۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

 Himeros Club

ALL
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Grand Mir' Amor

ALL
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK

U.All
۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Adonis

ALL
۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Waterplanet

ALL
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Side

U.All
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان alanya

Meder Resort

ALL
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Belek Seagate

U.All
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Aydinbey Famous

U.All
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Daima Biz

U.All
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Wind of Lara

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Goynuk

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Le Jardin

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Club Sera

U.All
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Belek

U.All
۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Crystal Waterworld

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Kundu

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Sea Life

U.All
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara

U.All
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان kemer

Sherwood Dreams

U.All
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Baia Lara

U.All
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Porto Bello

U.All
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes

U.All
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Miracle

U.All
۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara

U.All
۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Beldibi

U.All
۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace

U.All
۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek

U.All
۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin Diva

U.All
۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Verde

U.All
۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin BE Grand

U.All
۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Golf Resort

U.All
۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial

U.All
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate

U.All
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Serenity

U.All
۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Premium

U.All
۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - پگاسوس
تاریخ ۱۰ تیر ۹۶ الی ۱۶ تیر ۹۶
مدارک لازم اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت، اقامت در هتل با خدمات هتل، راهنما، بیمه، ترانسفر فرودگاهی
توضيحات ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
ارسال 50% از کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است.
هتل Voyage Belek آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

هتل Cornelia De Luxe آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۴۳۵,۰۰۰ تومان

هتل Viking Star آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Daima Biz آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Himeros Life آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Kervansaray Kundu آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

هتل WOW Kremlin Palace آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Royal Towers آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Lara Palace آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۹۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Himeros Beach آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر