تور آنتالیا ویژه 13 و 20 خرداد ماه

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.995.000 تومان
ایرلاین پگاسوس

اطلاعات تماس

نام آژانس کبریاسفر تکین
تلفن ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
ایمیل info@kebriasafar.com
وب سایت http://www.kebriasafar.com

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

 Himeros Club

ALL
۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Royal Towers

ALL
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Grand Mir' Amor

ALL
۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Side

U.All
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK

U.All
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Palmet

U.All
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Sarp

ALL
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Daima Biz

U.All
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Goynuk

U.All
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Aydinbey Famous

U.All
۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Crystal Waterworld

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Grand Park Lara

ALL
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Grand Park Kemer

U.All
۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Otium Eco Club Side

ALL
۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Otium Hotel Life

U.All
۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Wind of Lara

U.All
۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara

U.All
۳۰,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Baia Lara

U.All
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Amara Prestige

U.All
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Dreams

U.All
۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Adalya

U.All
۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Kirman Belazur

U.All
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes

U.All
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Belek

U.All
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Miracle

U.All
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Limak Atlantis

ALL
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Beldibi

U.All
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Club Mega Saray

U.All
۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Titanic Beach Lara

U.All
۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Barut Lara

U.All
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek

U.All
۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate

U.All
۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Ela Quality

U.All
۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Royal Holiday Palace

U.All
۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Verde

U.All
۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Lares

U.All
۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial

U.All
۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Golf Resort

U.All
۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Gloria Serenity

U.All
۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

Rixos Premium

U.All
۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - پگاسوس
تاریخ ۱۳ خرداد ۹۶ الی ۲۶ خرداد ۹۶
مدارک لازم اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت، اقامت در هتل با خدمات هتل، راهنما، بیمه، ترانسفر فرودگاهی
ساعت رفت: 08:00
ساعت برگشت: 02:00
توضيحات ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.
حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه
مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
ارسال 50% از کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است.
هتل Saturn Palace آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

هتل The Westin کوالالامپور


کوالالامپور
شروع قیمت از : ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Value سنگاپور


سنگاپور
شروع قیمت از : ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

هتل سفیران مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۲۵۵,۰۰۰ تومان

هتل Isis and spa بدروم


بدروم
شروع قیمت از : ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل Fantasia کوش آداسی


کوش آداسی
شروع قیمت از : ۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان

هتل Grand Ring آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل like تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۹۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Metropolitan استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان

هتل Marco Polo دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر