تور آنتالیا ویژه 1 شهریور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.850.000 تومان
ایرلاین تابان

اطلاعات آژانس

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از نکست هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند.

تاریخ های پرواز

تاریخ رفت تاریخ برگشت توضیحات
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

هتل دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Palace
ALL

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Asel
ALL

۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Belkon
ALL

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Lara Dinc
ALL

۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Lara Hadrianus
ALL

۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Nazar Beach
ALL

۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Grand Mir' Amor
ALL

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Viking Star
ALL

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Meder Resort
ALL

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Club Falcon
U.All

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Daima Biz
ALL

۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Grand Ring
ALL

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Ramada Plaza
U.All

۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Lykia World
U.All

۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Dosinia Luxury
U.All

۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Imperial Sunland
U.All

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Lara Family Club
U.All

۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Club Sera
U.All

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Amara Prestige
U.All

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara
U.All

۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Lara
U.All

۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Siam Elegance
U.All

۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Grand Park Lara
U.All

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Aska Lara
U.All

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Sea Life
U.All

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Kervansaray Kundu
U.All

۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Porto Bello
U.All

۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Sherwood Dreams
U.All

۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Venezia Palace Deluxe
U.All

۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

WOW Topkapi Palace
U.All

۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Orange County
U.All

۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Crystal Waterworld
U.All

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Miracle
U.All

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Fame Residence
U.All

۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes
U.All

۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Liberty Lara
U.All

۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Baia Lara
U.All

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace
U.All

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Limak Lara De Luxe
U.All

۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Rixos Beldibi
U.All

۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Delphin Diva
U.All

۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Barut Lara
U.All

۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate
U.All

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - تابان
تاریخ ۱ شهریور ۹۶ الی ۷ شهریور ۹۶
مدارک لازم اسکن رنگی پاسپورت
خدمات آژانس 6 شب اقامت در هتل - بلیط رفت و برگشت- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی


پشتیبانی: 09364781644
لینک کانال تلگرام: kebriasafar@
توضيحات ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد.
ارسال 60% از کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست.

هتل WOW Topkapi Palace آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان

هتل Voyage Belek آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل Meder Resort آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

هتل Lara Family Club آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Grand Ring آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Porto Bello آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Lara Park آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Vikingen Infinity آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Rixos Beldibi آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Miracle آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر