تور آنتالیا ویژه 16 و 17 تیر

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.440.000 تومان
ایرلاین کیش ایر

اطلاعات تماس

نام آژانس کبریاسفر تکین
تلفن ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
ایمیل info@kebriasafar.com
وب سایت http://www.kebriasafar.com

تاریخ های تور

از تاریخ تا تاریخ توضیحات
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

 Himeros Club

ALL
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Grand Mir' Amor

ALL
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Ramada Resort Side

U.All
۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Meder Resort

ALL
۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Adonis

ALL
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

TRANSATLANTİK

U.All
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Karmir

U.All
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Belek Seagate

U.All
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Goynuk

U.All
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Queen's Park Le Jardin

U.All
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Aydinbey Famous

U.All
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Club Sera

U.All
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Daima Biz

U.All
۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان alanya

Amara Prestige

U.All
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Kirman Belazur

U.All
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Kundu

U.All
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Crystal Waterworld

U.All
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Granada Luxury Belek

U.All
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Sea Life

ALL
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Kervansaray Lara

U.All
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Belek Beach

U.All
۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Cornelia De Luxe

U.All
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Adalya Elite Lara

U.All
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Miracle

U.All
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Dreams

U.All
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Baia Lara

U.All
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Porto Bello

U.All
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Orange County

U.All
۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان kemer

Titanic Beach Lara

U.All
۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

WOW Kremlin Palace

U.All
۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Sherwood Breezes

U.All
۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Titanic Deluxe Belek

U.All
۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin Diva

U.All
۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin BE Grand

U.All
۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Golf Resort

U.All
۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Royal Holiday Palace

U.All
۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Ela Quality

U.All
۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Beldibi

U.All
۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Verde

U.All
۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Delphin Imperial

U.All
۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Sungate

U.All
۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Gloria Serenity

U.All
۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

Rixos Premium

U.All
۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - کیش ایر
تاریخ ۱۶ تیر ۹۶ الی ۲۳ تیر ۹۶
مدارک لازم
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت ، راهنمای زبان فارسی، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
رفت 9 تیر به فرودگاه دنیزلی/ رفت 10 تیر به فرودگاه اسپارتا
توضيحات بیمه افراد بالای 60 سال، مبلغ 50.000 تومان جداگانه از نرخ پکیج محاسبه میشود.
پرداخت 50% مبلغ تور در زمان رزرو الزامی است.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی ، تغییر نام، تغییر تاریخ سوخت کامل میگردد.

پشتیبانی: 09364781644
لینک کانال تلگرام: kebriaSafar@
هتل Lara Palace آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۹۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Daima Biz آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

هتل Belek Seagate آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان

هتل Lara Dinc آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Cornelia Diamond آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل Gloria Golf Resort آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۸۸۵,۰۰۰ تومان

هتل Gloria Verde آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۶۸۵,۰۰۰ تومان

هتل Barut Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل Himeros Beach آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر