تور آنتالیا 13و20 خرداد ماه 96

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.995.000 تومان
ایرلاین پگاسوس

اطلاعات تماس

نام آژانس امیدان پرواز
تلفن ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
ایمیل omidanparvaz@yahoo.com
وب سایت http://www.omidanparvaz.com

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Royal Towers

ALL
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Grand Mir' Amor

ALL
۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Ramada Resort Side

U.All
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Palmet

U.All
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Sarp

ALL
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Orange County

U.All
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد(alanya)

Daima Biz

U.All
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Queen's Park Goynuk

U.All
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Aydinbey Famous

U.All
۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Crystal Waterworld

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Grand Park Lara

ALL
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Grand Park Kemer

U.All
۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Otium Eco Club Side

ALL
۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Otium Hotel Life

U.All
۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Wind of Lara

U.All
۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Kervansaray Lara

U.All
۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Baia Lara

U.All
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Amara Prestige

U.All
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد(elite)

Sherwood Dreams

U.All
۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Orange County

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد(kemer)

WOW Kremlin Palace

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Adalya

U.All
۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Kirman Belazur

U.All
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Sherwood Breezes

U.All
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد(lara)

Granada Luxury Belek

U.All
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Miracle

U.All
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Limak Atlantis

U.All
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Rixos Beldibi

U.All
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Titanic Beach Lara

U.All
۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Titanic Deluxe Belek

U.All
۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Rixos Sungate

U.All
۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Ela Quality

U.All
۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Gloria Golf Resort

U.All
۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

Gloria Serenity

U.All
۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان 13,20 خرداد

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - پگاسوس
تاریخ ۱۳ خرداد ۹۶ الی ۲۶ خرداد ۹۶
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات آژانس خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز –ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان- بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو با پوشش كامل
BUSINESS CLASS MERAJ AIR+ 300.000 T
نرخ کودک زیر 2 سال 299.000 تومان می باشد. کودک بدون تخت فاقد کمیسیون و کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال میباشد.
توضيحات 13, 20 خرداد
پکیج ویژه 13 و 20 خرداد آنتالیا با پرواز پگاسوس به مقصد آنتالیا
- برای كانفرم درخواست پرداخت 70 درصد الزامی می باشد.
درهتل رویال هالیدی و رویال وینگز كودک بالای 10 سال بزرگسال محاسبه می گردد.
- اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه بوده ، مسولیت كنترل پاسپورت ها به عهده آژانس ثبت نام كننده می باشد .
-نرخ تور كودک زیر 2سال مبلغ 199.000 تومان می باشد.
هتل Alfa استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۸۸۹,۰۰۰ تومان

هتل Rixos Premium آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل تهران مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۴۲۰,۰۰۰ تومان

هتل Green Nature Resort مارماریس


مارماریس
شروع قیمت از : ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Bodrum Bay Resort بدروم


بدروم
شروع قیمت از : ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

هتل Centara پاتایا


پاتایا
شروع قیمت از : ۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل عرش مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Sherwood Dreams آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل Sleep With Me پوکت


پوکت
شروع قیمت از : ۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان

هتل نخل زرین قشم


قشم
شروع قیمت از : ۲۸۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر