تور آنتاليا 30 اردیبهشت و 6 خرداد ماه 96

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.295.000 تومان
ایرلاین کیش ایر

اطلاعات تماس

نام آژانس امیدان پرواز
تلفن ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
ایمیل omidanparvaz@yahoo.com
وب سایت http://www.omidanparvaz.com

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Himeros Beach

ALL
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Royal Towers

ALL
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Sarp

ALL
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Sarp

ALL
۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may/سوییت 4 نفره

Grand Mir' Amor

ALL
۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Grand Park Lara

ALL
۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Grand Park Lara

ALL
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان family room 4pax/20 , 27 may

Ramada Resort Side

U.All
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20may

Ramada Resort Side

U.All
۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Orange County

U.All
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان (may20) orange county alanya)

Orange County

U.All
۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان (may 27) orange county alanya)

Daima Biz

ALL
۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Aydinbey Famous

U.All
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Aydinbey Famous

U.All
۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Lara Family Club

U.All
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Lara Family Club

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Grand Park Kemer

ALL
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Palmet

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Otium Eco Club Side

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Queen's Park Goynuk

U.All
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Queen's Park Goynuk

U.All
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Ramada Resort Lara

U.All
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Ramada Resort Lara

U.All
۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Kirman Belazur

U.All
۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Kirman Belazur

U.All
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Amara Prestige

U.All
۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Otium Hotel Life

U.All
۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20may

Otium Hotel Life

U.All
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Wind of Lara

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Kervansaray Kundu

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20may

Kervansaray Kundu

U.All
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27may

Limak Atlantis

U.All
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Sherwood Dreams

U.All
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Sherwood Dreams

U.All
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

WOW Kremlin Palace

U.All
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Kervansaray Lara

U.All
۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20may

Kervansaray Lara

U.All
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Orange County

U.All
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Orange County

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Adalya Elite Lara

U.All
۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Sherwood Breezes

U.All
۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Granada Luxury Belek

U.All
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Granada Luxury Belek

U.All
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Titanic Beach Lara

U.All
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Cornelia De Luxe

U.All
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 , 27 may

Titanic Deluxe Belek

U.All
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Delphin Imperial

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Delphin Imperial

U.All
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Rixos Sungate

U.All
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Rixos Sungate

U.All
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

Ela Quality

U.All
۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 20 may

Ela Quality

U.All
۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 27 may

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - کیش ایر
تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۶ الی ۱۲ خرداد ۹۶
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس خدمات تور: بلیط رفت و برگشت باایرباس 321 کیش ایر اسپارتا
–ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان- بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
توضيحات BUSINNES CLASS +150.000T
(20 , 27 may )
6 شب و 7 روز
کیش ایر
هتل و پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
نرخ كودک زیر 2سال مبلغ 150.000 تومان می باشد.
مسیولت کنترل پاسپورت مسافر بابت اعتبار به عهده آژانس همکار و ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد.
ارسال 50 درصد مبلغ تور در زمان رزرو الزامی است.
هتل Pine Bay کوش آداسی


کوش آداسی
شروع قیمت از : ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

هتل فلامینگو کیش


کیش
شروع قیمت از : ۵۳۰,۰۰۰ تومان

هتل like تفلیس


تفلیس
شروع قیمت از : ۹۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Centara Nova پاتایا


پاتایا
شروع قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ایرسا قشم


قشم
شروع قیمت از : ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل کیمیا 3 قشم


قشم
شروع قیمت از : ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Grand Rixoss Palace باتومی


باتومی
شروع قیمت از : ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل Fragrance Riverside سنگاپور


سنگاپور
شروع قیمت از : ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Fairmont دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Serenity پوکت


پوکت
شروع قیمت از : ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر