تور آنتاليا 29 اردیبهشت 5 خرداد ماه 96

اطلاعات کلی تور

مقصد آنتالیا
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
قیمت از 1.295.000 تومان
ایرلاین کیش ایر

اطلاعات تماس

نام آژانس امیدان پرواز
تلفن ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
ایمیل omidanparvaz@yahoo.com
وب سایت http://www.omidanparvaz.com

هتل‌ها

هتل خدمات دو تخته (هر نفر) یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

Lara Dinc

ALL
۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Himeros Beach

ALL
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Royal Towers

ALL
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Sarp

ALL
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Sarp

ALL
۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may/سوییت 4 نفره

Grand Mir' Amor

ALL
۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Grand Park Lara

ALL
۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Grand Park Lara

ALL
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان family room 4pax/19و26 may

Ramada Resort Side

U.All
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Ramada Resort Side

U.All
۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Orange County

U.All
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان (may19 orange county alanya)

Orange County

U.All
۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان (may 26) orange county alanya)

Daima Biz

ALL
۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Aydinbey Famous

U.All
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Aydinbey Famous

U.All
۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Lara Family Club

U.All
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Lara Family Club

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Grand Park Kemer

ALL
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Palmet

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Otium Eco Club Side

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Queen's Park Goynuk

U.All
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Queen's Park Goynuk

U.All
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Ramada Resort Lara

U.All
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Ramada Resort Lara

U.All
۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Kirman Belazur

U.All
۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Kirman Belazur

U.All
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Amara Prestige

U.All
۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Otium Hotel Life

U.All
۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Otium Hotel Life

U.All
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Wind of Lara

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Kervansaray Kundu

U.All
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Kervansaray Kundu

U.All
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Limak Atlantis

U.All
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Sherwood Dreams

U.All
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Sherwood Dreams

U.All
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

WOW Kremlin Palace

U.All
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Kervansaray Lara

U.All
۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19may

Kervansaray Lara

U.All
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Orange County

U.All
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Orange County

U.All
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Adalya Elite Lara

U.All
۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Sherwood Breezes

U.All
۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Granada Luxury Belek

U.All
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Granada Luxury Belek

U.All
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Titanic Beach Lara

U.All
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Cornelia De Luxe

U.All
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19و26 may

Titanic Deluxe Belek

U.All
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Delphin Imperial

U.All
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Delphin Imperial

U.All
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Rixos Sungate

U.All
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Rixos Sungate

U.All
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

Ela Quality

U.All
۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 19 may

Ela Quality

U.All
۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰ تومان 26 may

اطلاعات تور

مبدا از تهران
نوع سفر air - کیش ایر
تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ الی ۱۱ خرداد ۹۶
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس خدمات تور: بلیط رفت و برگشت باایرباس 321 کیش ایر دنیزلی
–ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان- بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
توضيحات BUSINNES CLASS +150.000T
(20 , 27 may )
6 شب و 7 روز
کیش ایر
هتل و پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
نرخ كودک زیر 2سال مبلغ 150.000 تومان می باشد.
مسیولت کنترل پاسپورت مسافر بابت اعتبار به عهده آژانس همکار و ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد.
ارسال 50 درصد مبلغ تور در زمان رزرو الزامی است.
هتل Pera Rose استانبول


استانبول
شروع قیمت از : ۸۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Sapphire باکو


باکو
شروع قیمت از : ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان

هتل Titanic Beach Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

هتل اترک مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۴۸۰,۰۰۰ تومان

هتل کیان مشهد


مشهد
شروع قیمت از : ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل B2 South Pattaya پاتایا


پاتایا
شروع قیمت از : ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا


آنتالیا
شروع قیمت از : ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

هتل Ibis پاتایا


پاتایا
شروع قیمت از : ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل The AIM Patong پوکت


پوکت
شروع قیمت از : ۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان

هتل Claridge دبی


دبی
شروع قیمت از : ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر