جمعه گشت
نام آژانس جمعه گشت مدیرعامل حسام مرادی
تلفن ۰۲۱۸۸۹۲۰۰۲۰ ایمیل info@jome24.com
وب سایت htpp://www.jomegasht.net
آدرس خ ولی عصر زرتشت غربی کوچه یزدان پ 7